Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema natur Tånga

Skapad 2019-04-09 12:47 i Tångaskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Vi kommer under ett antal veckor på våren jobba med naturen som tema. Skapa en förförståelse/kunskap om natur och miljö och vad vi kan hjälpa till med.

Innehåll

 

 

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

           Syftet med temat är att eleverna ska få en förståelse hur människors olika val kan bidra till en bättre miljö.

          Eleverna ska få kunskap om allemansrättens rättigheter och skyldigheter i naturen.

          Vad skulle hända om vi lämnar vårt skräp i naturen efter t.ex. utflykten? Vad är skräp?

 

Från läroplanen del 4:

"Undervisningen skall behandla säkerhet och hänsyntill miljön och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer."

"Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten."

 

Elevernas intressen, initiativ och behov

Vi ser ett behov att eleverna behöver få kännedom om allemansrätten eftersom friska kvistar bryts och skräp slängs på skolgården.

Vi frågar också eleverna vad de kan göra för att få en bättre miljö och väcka deras intresse för miljön, djur och natur.

Aktiviteter

Vi startar upp med att fråga vad om de vet vad Allemansrätten är? Vi gör en  tankekarta tillsammans med eleverna.

Vi berättar sagan om Allemansrätten, Sara och Ali och använder oss av pinnbilder.

Eleverna får spela teater om Allemansrätten.

Eleverna kommer att få göra skräpplankor för att se vad som förmultnar, den grävs sedan ner i skogen och vi återkommer till den för att se hur förmultningen fortskrider.

Anordna en skräplockardag tillsammans med eleverna i närmiljön.

Eleverna gör trevliga skyltar att sättas upp vid ex. papperskorgar. 

Bygga koja 

 

 

Utvärdering

Vi kommer och att utvärdera och ta reda på vad eleverna har lärt sig om Allemansrätten genom att anordna  tipsfrågor i slutet av temat.

Vi kommer att observera eleverna under våra aktiviteter för att se hur dem samarbetar, kommunicerar och diskuterar med varandra, samt fylla i en matris där vi kan se om de nått våra mål.

 

 

Matriser

Tema natur Tånga

Novis
Praktikant
Mästare
Kreativt tänkande
Eleverna kan komma med enstaka förslag men behöver stöttning av en pedagog.
Eleverna kan komma med något förslag och delta i diskussioner på egen hand.
Eleverna kan tillsammans i grupper diskutera och komma med kreativa tankar och ge förslag i de olika aktiviteterna.
Ansvar
Eleverna är delaktiga i de olika aktiviteterna och känner till viss del av allemansrätten. Hjälper i viss mån till i grupperna.
Eleverna är delaktiga i de olika aktiviteterna och känner relativt väl till allemansrättens grunder. Hjälper gärna till i gruppaktiviteter.
Eleverna är delaktiga och engagerade i de olika aktiviteterna och känner väl till allemansrättens grunder samt kan tillämpa dem. Eleverna tar sig an uppgifterna och hjälper med glädje varandra.
Samarbete
Eleverna kan med stöd från pedagoger jobba med andra elever i olika grupp . Är lite avvaktande i vissa situationer.
Eleverna kan jobba i olika grupper och är positivt inställda.
Eleverna kan jobba med alla och hjälper gärna till att förklara och stöttar. Är positivt inställda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: