Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk vt 2019

Skapad 2019-04-09 14:37 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med de olika förmågorna och gör skolverkets bedömningstest

Innehåll

Tidsperiod

  •  VT 2019

Förmågor

  • Läsa
  • Skriva
  • Lyssna
  • Tala

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

  • Utveckla din förmåga att läsa, skriva, lyssna och tala på målspråket

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

  • Träning inför, samt nationella prov

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

  • Träna på gamla nationella,
  • Läsa, lyssna, tala och skriva

Matriser

M2
NP Moderna språk 7-9

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Hörförståelse
Förstå tydligt talat språk
Du har svårt att förstå innehållet i tal
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter
Du har svårt att förstå innehållet i texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva (framställning)
Formulera sig skriftligt
Du har svårt att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Skriva (interaktion)
Du har svårt att kommunicera/interagera i skrift
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar
Tala (samtala)
Uttrycka sig muntligt
Du har svårt att uttrycka dig muntligt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till mottagare och sammanhang
Tala (framställning)
Formulera sig muntligt
Du har svårt att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Strategier vid interaktion (samtal)
Välja och använda strategi
Du har svårt att använda strategier
Du väljer och använder någon strategi som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder några strategier som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder flera olika strategier som förbättrar interaktionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: