Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordon 0

Skapad 2019-04-09 15:43 i Enskede gårds gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Fordonsteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Underhåll av verktyg, utrustning och verkstadsmiljöer.
  Fod  -
 • Lyft och uppallning av motorfordon.
  Fod  -
 • Fordons huvudkomponenter, till exempel motor, drivlina, chassikomponenter och bromsar.
  Fod  -
 • Materiallära och olika sammanfogningstekniker som används i fordon.
  Fod  -
 • Enklare intervallservice enligt fordonstillverkarens anvisningar.
  Fod  -
 • Enklare demonterings- och monteringsmoment av olika delar i fordons huvudkomponenter.
  Fod  -
 • Informationssystem och manualer för arbetet.
  Fod  -
 • Hantering av de verktyg och maskiner som används i arbetet.
  Fod  -
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador samt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
  Fod  -
 • Tekniska termer och begrepp.
  Fod  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
  Fod  A
 • Eleven beskriver utförligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
  Fod  C
 • Eleven beskriver översiktligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
  Fod  E
 • Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta och nya situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är gott.
  Fod  A
 • Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
  Fod  C
 • Eleven utför i samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta situationer enkelt demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
  Fod  E
 • Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
  Fod  A
 • Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
  Fod  C
 • Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
  Fod  E
 • Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  Fod  A
 • Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  Fod  C
 • Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  Fod  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fod  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fod  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fod  E

Matriser

Fod
Ej namngiven

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet. ■ Fod Betyg C Eleven beskriver utförligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet. ■ Fod Betyg E Eleven beskriver översiktligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet. ■ Fod Betyg A Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta och nya situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är gott. ■ Fod Betyg C Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. ■ Fod Betyg E Eleven utför i samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta situationer enkelt demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. ■ Fod Betyg A Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. ■ Fod Betyg C Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. ■ Fod Betyg E Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. ■ Fod Betyg A Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. ■ Fod Betyg C Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. ■ Fod Betyg E Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. ■ Fod Betyg A När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. ■ Fod Betyg C När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. ■ Fod Betyg E När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Fod
Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: