Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alternativa livsåskådningar

Skapad 2019-04-09 15:47 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Alternativa livsåskådningar
Grundskola 9 Religionskunskap
Liksom vi behöver mat, värme och sömn, behöver vi också kunna orientera oss genom livet. Vi behöver därför fasta hållpunkter och en färdväg genom livet som hjälper oss känna trygghet och harmoni. En väl genomtänkt livsåskådning kan hjälpa oss med detta. Du behöver inte vara religiös för att fundera över olika livsfrågor eller över hur man ska leva för att det ska kännas rätt. Många människor har utvecklat en livsåskådning utan att vara troende.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att lära oss om etik och moral och de olika etiska modellerna. Vi kommer att arbeta oss igenom olika etiska dilemman. Under arbetsområdet kommer vi också att iatt fördjupa oss i olika alternativa livsåskådningar för att sedan göra en etiska och moralisk jämförelse mellan olika livsåskådningar.

Några livsåskådningar vi kommer att möta

·         Ekosofi

·         Existentialism

·         Humanism

·       

·        Bedömning

Vi kommer att ha kortare faktaförhör kring etik och moral samt olika livsåskådningar. Arbetsområdet kommer att avslutas med att ni gör en podd där ni argumenterar alternativa livsåskådningar ni kommer även skriva en kortare skrivuppgift. Bedömningen kommer att ske utifrån nedan stående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Alternativa livsåskådningar

Rubrik 1

E
C
A
Likheter och skillnader
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etik och moral
Moraliska frågor
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang .
Begrepp
Moral Etik
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: