Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Råttfällebil åk 9

Skapad 2019-04-10 07:25 i Stenkulan Lerum
Konstruktion och tävling med bilar byggda med en råttfälla som motor.
Grundskola 9 Teknik
Du ska i detta projekt bygga en bil. Detta projekt ska leda till träning i fantasi och skapande. Arbetet kommer att avslutas med en biltävling, där både teknik och design är viktigt. Bilen får inte ha någon elektrisk motor och måste byggas av det material som erbjuds. Använd era kunskaper och er uppfinningsrikedom och gör en bil som rullar så långt som möjligt utan mänsklig hjälp. På startlinjen får ni endast hålla i bilen innan startskottet går. Ni ska även göra en teknisk rapport som enskilt lämnas in till mig.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om:

 • konstruktionsarbeten med bra och smart teknik.
 • hur en arbetsprocess går från tanke till färdig produkt.
 • att göra skisser och modeller.
 • att träning i fantasi och skapande ger utveckling i kreativitet.

I detta arbetsområde innebär det att du ska…

 • Bygga en bil med det material som erbjuds (finns lista i classroom Teknik åk 9 1819) .
 • Medverka i bilracet, där både teknik och design är viktigt.
 • Göra en teknisk rapport.

Arbetsbeskrivning:

 1. Börja med din Tekniska rapport (Finns som uppgift i classroom Teknik åk 9 1819)
 2. Börja i gruppen, med ritning/skiss över er bil  i lämplig skala, gärna i SketchUp. Räkna på kostnaden.
 3. Börja bygg. Fritt skapande!
 4. Färglägg bilen efter egen design och smak.
 5. Ni får testköra bilen under byggets gång.
 6. Justera er ritning/skiss över bilen.   
 7. Arbetsprocessen är klar! Dags för tävling :)
 8. Gör klar din rapport och lämna in. 

Bedömningen grundas efter din förmåga att...

Enligt kunskapskraven:

 • genomföra konstruktionsarbeten genom att pröva idéer till lösningar.
 • under arbetsprocessen välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt (noggrannhet, materialanvändning, hållbarhet och hur långt bilen går i racet)
 • göra skisser/ritningar och modeller samt rapporter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Tk
Teknik åk 9 - Råttfällebil

Teknikbedömningsmatris

 • Tk  E 9   Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 9   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 9   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  C 9   Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  C 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Förståelse
Tekniska begrepp Teknisk funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar ioch med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Teknikutveckling
Prövning Undersökning Modeller
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade modeller.
Teknikutveckling
Arbetsmetoder
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Teknikutveckling
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar och rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar och rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar och rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: