Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Nyckelskåp i egen design med inslag av återbruk

Skapad 2019-04-10 10:34 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 9 Slöjd
Nyckelskåp i egen design med inslag av återbruk

Innehåll

Uppgift

Skissa fram idéer, lösningar

 • Fundera på funktion och design
 • Material?
 • Färg?
 • Sammanfogningar? Hur skall den monteras ihop?
 • Skall det finnas något annat material, textil, läder, metall?
 • Inslag av återbruk? Vad?
 • Skall jag utgå ifrån något ? Kan du hitta något befintligt som kan vara modell?
 • Ytbehandling ?

Och så vidare…

Lämna in skiss och en grovplanering v. 4

Dokumentera och utvärdera ditt arbete och arbetsgången i ord och bild kontinuerligt

Redovisning

Redovisningen ska innehålla 

 • Idé (Hur fick du din idé, funktion, design,  återbruk m.m)
 • Genomförande: Vilket/vilka material har du använt? Vilket/vilka tekniker har du använt? Hur har den sammanfogats? Hur monteras den ihop? Ytbehandling? Återbruk ? Osv…..)
 • Resultat (Motivera vad blev bra, vad blev dåligt. Vad kunde du gjort annorlunda/bättre!
 • Bilaga: Skiss (perspektiv), detaljskisser T

Tänk på att beskriva: Vad du gjort? Hur? Varför?

Tänk på att använda slöjdspecifika begrepp!

Tänk på att lämna in färdig produkt och det skriftliga arbetet i god tid innan betygsättning. (Detta tas med i vår slutbedömning av ditt arbete)

Lycka till

UNDERVISNING

För att eleverna ska kunna utvecklas i riktning mot målen arbetar vi med:

 • I början av varje termin har vi säkerhetsgenomgångar.
 • I början av varje termin gås syfte, centralt innehåll och kunskapskraven igenom.
 • Vi har genomgångar för inspiration, materialkunskap, hantverkstekniker och arbetsmetoder.
 • Tillsammans gör vi en kursplanering dvs. tittar på alla arbetsområde som man kan arbeta med.
 • Eleverna skriver om sina tankar och mål i ämnet varje termin.
 • Eleven väljer arbetsområde och presenterar sin idé på ett arbetskort och muntligen. Gör en skiss/ritning eller hittar en beskrivning.
 • Vid varje lektion tränas eleverna på att självständigt planera sin lektion genom att muntligen eller skriftligen planera dagens arbete.
 • I slutet på varje lektion tar eleverna ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom att städa och plocka undan verktyg, redskap, material mm.
 • I slutet på varje lektion utvärderar eleverna sin egen arbetsinsats och planerar skriftligt nästa lektion. Eleven får feedback av läraren skriftligt eller muntligt.
 • Efter avslutat arbete gör eleven en dokumentation i slöjdportfolio och på sin bedömningsmatris. Läraren ger feedback. Utifrån utvärderingen kan eleven ta med sig erfarenheter och kunskaper till nästa arbete.
 • Vi har genomgångar och för resonemang om slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer i samhället.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: