Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder

Skapad 2019-04-10 12:10 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Fysik
Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

 

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, t.ex. hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, t.ex. med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Några historiska och nutida upptäcker inom fysik området och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter, konst och äldre tiders naturvetenskap.

Hur?

Genom att vi tillsammans läser ur läromedlet "Boken om kemi och fysik" och går igenom ord och begrepp som är specifika för ämnet så har eleverna goda kunskaper att själva arbeta med frågor till texten i sin egna arbetsbok. Vi kommer också att diskutera mycket i gruppen och titta på olika filmer samt att genomföra experiment. 

Vi kommer att gå igenom följande moment i kapitlet om "Luft och tryck" och "Värme":

LUFT OCH TRYCK

 • Vad är luft?
 • Luft tynger och trycker
 • Högt och lågt tryck
 • Vad händer när trycket ändras?
 • Luften ger kraft åt maskiner
 • Föroreningar i luften

VÄRME

 • Hur sprider sig värme?
 • Temperaturer och väder
 • Hur håller man kvar värmen?
 • Hur klarar djur stark kyla?

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 • att ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt.
 • att söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar hur informationen och källorna kan användas.
 • att använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den till situationen. 
 • i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken, du använder fysikens begrepp.
 • om energikällor, energianvändning och isolering. Du förklarar hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
 • kunna berätta om några naturvetenskapliga upptäcker och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.

 

Slutuppgift

Arbetsområdet avslutas med ett individuellt prov. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: