Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KAPITEL 7 - TRYCK

Skapad 2019-04-10 13:34 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
Högt blodtryck ligger bakom många vanliga sjukdomar. Därför mäter läkarna blodtrycket nästan det första de gör om man uppsöker sjukhuset eller vårdcentralen. Blodet har ett visst tryck inne i kroppen och det är hjärtmuskeln som skapar trycket. Tryck är en egenskap som alla vätskor och gaser har. Dessutom använder vi begreppet tryck när fasta material utsätts för en kraft. Det är kunskaper om tryck som gör det möjligt att flyga, klättra upp för världens högsta berg och dyka djupt ner i haven.

Innehåll

I detta arbetsområde får du lära dig:

 • Vad tryck är för något och hur trycket varierar på grund av kraft och area
 • Hur man mäter tryck
 • Om tryck på fasta material, tryck i vatten och tryck i gaser
 • Hur kunskaper om tryck gjort att vi kunnat utveckla nya maskiner, redskap och sjukvårdsutrustning samt hur det påverkat våra liv
 • Hur historiska upptäckter kring tryck banat väg för förståelsen av till exempel lufttryck och varför flygplan kan flyga

Arbetsgång:

 • Föreläsningar runt tryck
 • Laborationer och problemlösningar där du får träna på att räkna med formler
 • Filmer på www.studi.se: "Tryck", "Tryck i vätskor" och "Tryck i gaser"
 • Laborationsprov

Bedömning:

 • Kommunikativt - i helklass, i grupp eller enskilt samt i din dokumentation
 • Laborativt - i både laborationer samt det avslutande provet som du genomför själv
 • Begreppsligt - i laborationer, avslutande provet samt i problemlösningarna

Matriser

Fy
TRYCK

E
C
A
Samtala och diskutera
Under föreläsningar I laborationerna
Du samtalar enkelt runt arbetsområdet tryck samt deltar i diskussionsfrågor vid föreläsningar samt i de laborationer ni genomför.
Du samtalar utvecklat runt arbetsområdet tryck och är aktiv i diskussionsfrågor vid föreläsningar samt i de laborationer ni genomför.
Du samtalar välutvecklat runt arbetsområdet tryck och är mycket aktiv i diskussionsfrågor vid föreläsningar samt i de laborationer ni genomför.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Laborationer samt slutprovet
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
Laborationer samt slutprovet
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Laborationer samt slutprovet
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Laborationer samt slutprovet
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Laborationer samt slutprovet
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Laborationer samt slutprovet
Du har grundläggande kunskaper runt arbetsområdet tryck och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om runt arbetsområdet tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper runt arbetsområdet tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: