Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering Vecka 17-24

Skapad 2019-04-10 15:09 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola F

Innehåll

Vecka 17, 23/4 Mattebok kap. 28, sid.  114-115 + 117. Bråk, vad har jag lärt mig.

                 25/4 Extrahäfte sid. 1 - 2. Bråk, rep. vad jag nu kan.

Vecka 18, 29/4 Mattebok kap. 29, sid. 118-119. Geometri, linjer, sträckor och vinklar.

                 30/4 Mattebok kap. 29, sid. 120-121. Geometri, mera av ovanstående.

                   2/5 Mattebok kap. 30, sid. 122-124, (X-sida 125.). Geometri, parallella linjer och skärningspunkter.

Vecka 19,   6/5 Mattebok kap. 31, sid. 126-129. Geometri, mäta vinklar.

                   7/5 Mattebok kap. 32, sid. 130-133. Geometri, mäta vinklar och räkna ut summan.

                   8/5 Mattebok kap. 33, sid. 134-137. Geometri, rita vinklar.

                   9/5 Mattebok kap. 34, sid. 138-141 + uppsamling. Geometri, vi övar på vinklar.

Vecka 20, 13/5 Extrahäfte, sid. 3-4. Från. bråk till decimaltal.

                  14/5 Extrahäfte, sid. 5-8. Bråk till decimaltal samt sambandet till %.

                  15/5 Extrahäfte, sid. 9-11. Tiondelar, hundradelar och tusendelar.

                  16/5 Provräkning 4, ("Gammalt" nat.prov c:a 50 min genomförandetid).

Vecka 21, 22/5 Extrahäfte, sid. 12-13. Addition och subtraktion av decimaltal. 

                 23/5 Extrahäfte, sid. 14-16. Mera addition och subtraktion samt multiplikation av decimaltal.

Vecka 22, 27/5 Extrahäfte, sid. 17-18. Multiplikation med decimaltal, uppställning.

                 28/5 Extrahäfte, sid. 19-20. Division med decimaltal.

                 29/5 Extrahäfte, sid. 21-22. Multiplikation och division med decimaltal och talen 10, 100 och 1000.

Vecka 23,  4/6 Mattebok, sid. 142-144. Geometri, rita cirklar med hjälp av passare och given radie. 

                  5/6 Extrahäfte, sid. 23-25. Areaenheter, räkna ut arean på rektanglar och trianglar.

Extrasidor alla veckor, om du är klar med dagens arbete är:

                Mattebok sid. 146-156 och

               Extrahäfte sid. 26-29.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: