Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten!

Skapad 2019-04-10 15:46 i Husensjö skola Helsingborg
Ett tematiskt arbete med ämnet vatten.
Grundskola 5 Svenska Idrott och hälsa Slöjd Matematik Kemi Samhällskunskap Geografi Biologi
Vad är vatten? Vad har den för egenskaper? Finns det hur mycket vatten som helst? Använder alla människor lika mycket vatten i världen och skulle vi kunna klara oss utan vatten?

Detta och mycket mer får du möjligheten att lära dig om under vårt arbete med temat vatten!

Innehåll

Övergripande mål

I läroplanen finns det en del mål som vi arbetar med hela tiden. De kallas för övergripande mål. I de övergripande målen står det vilka kunskaper du ska ha utvecklat när du går ut årskurs 9.

De här övergripande målen får du möjlighet att utveckla  i vårt  tema med vatten:

Långsiktiga mål

Alla ämnen har en egen kursplan  där det står vilka förmågor du ska ha utvecklat i ämnet.

Meningen med ämnet och de mål du arbetar med från årskurs 1 till årskurs 9 står under rubriken "syfte".  Dessa kallas för långsiktiga mål. Under vårt tema med vatten kommer vi att arbeta med många olika ämnen och kommer därför att hinna arbeta med många långsiktiga mål. Genom att arbeta med tema får du möjlighet att arbeta med många mål som hör ihop samtidigt!

I temat ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att...

Idrott
- hantera olika nödsituationer i vatten
Matte
- räkna med enheterna milliliter, centiliter, deciliter och liter
Biologi
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att t.ex. använda dina kunskaper om vattnets kretslopp för att förklara varför vi har ökenområden, ta ställning i enkla frågor kring vatten. Vatten som naturresurs, vad vattenbrist kan leda till och vad förorening av vatten kan leda till 
- genomföra undersökningar med vatten
- använda dina kunskaper om vattnets kretslopp för att beskriva och förklara hur kretsloppet  kan ses  i  naturen
Kemi
använda kunskaper om vattnets egenskaper för att samtala om den och säga vad du tycker om frågor som rör miljön  och samhället
- göra vetenskapliga undersökningar om vattnets egenskaper- använda ord som är typiska inom kemi (såsom hypotes och slutsats)

Geografi
- ta reda på hur natur och människa påverkar och förändrar olika delar av världen T.ex. På vilket sätt har naturen (klimatet) gjort att det finns vattenbrist/förorenat vatten? Hur har vårt sätt att leva gjort att det blir vattenbrist eller föroreningar?
- utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. T.ex. Hur lever människor i länder med vattenbrist och förorenat vatten? Hur påverkar vattenbristen/föroreningen deras liv?
- se fördelar och nackdelar med olika lösningar på frågor som rör naturen  med hjälp av kunskaper du har fått möjlighet att utveckla kring hållbar utveckling T.ex. På vilka sätt har man löst
problemen med förorenat vatten eller vattenbrist i… Är det en bra lösning? Varför/varför inte?
Samhällskunskap
- undersöka och se både fördelar och nackdelar på olika frågor som rör vattnet som naturresurs i världen

Slöjd

- göra träbåtar och segel. 

Svenska
- skriva artiklar och faktatexter
- läsa och prata kring olika typer av texter t.ex. faktatexter och artiklar
- anpassa språket beroende på om du skriver t.ex faktatexter till lärare eller artikel till en tidning
- söka information från olika källor och bedöma deras trovärdighet

 

Arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta

Under temats gång kommer du att få möjlighet att träna på dessa förmågor genom att...

 • titta på film.
 • skriva anteckningar.
 • läsa olika slags texter t.ex. faktatexter och artiklar.
 • skriva olika slags texter riktade till olika mottagare t.ex. faktatexter och artiklar till läraren, klasskamrater eller andra elever.
 • arbeta vetenskapligt genom att göra undersökningar både inom biologi och kemi.
 • läsa igenom och prata om olika texter (analysera).
 • arbeta med enheterna ml, cl, dl och liter praktiskt och teoretiskt.
 • praktiskt tillverka segelbåtar som går att segla med.
 • söka information från olika källor.
 • redovisa för kamrat, lärare och/eller andra elever.
 • ha diskussioner kring frågor om hållbar utveckling, vatten som naturresurs och konsekvenser av vattnets fördelning i världen.
 • avslutande vattenresa med miljöverkstaden.

Bedömning

I arbetsområdet bedömer vi på vilket sätt du kan...

Idrott
- hantera olika nödsituationer i vatten
Matte
- räkna med enheterna mililiter, centiliter, deciliter och liter
Biologi
- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att t.ex. använda dina kunskaper om vattnets kretslopp för att förklara varför vi har ökenområden, ta ställning i enkla frågor kring vatten. Vatten som naturresurs, vad vattenbrist kan leda till och vad förorening av vatten kan leda till
- genomföra undersökningar med vatten
- använda dina kunskaper om vattnets kretslopp för att beskriva och förklara hur kretsloppet kan ses i naturen
Kemi
- använda kunskaper om vattnets egenskaper för att samtala om den och säga vad du tycker om frågor som rör miljön och samhället
- göra vetenskapliga undersökningar om vattnets egenskaper
- använda ord som är typiska inom kemi (såsom hypotes och slutsats)
Geografi
- ta reda på hur natur och människa påverkar och förändrar olika delar av världen T.ex. På vilket sätt har naturen (klimatet) gjort att det finns vattenbrist/förorenat vatten? Hur har vårt sätt att leva
gjort att det blir vattenbrist eller föroreningar?
- utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. T.ex. Hur lever människor i länder med vattenbrist och förorenat vatten? Hur påverkar vattenbristen/föroreningen deras liv?
- se fördelar och nackdelar med olika lösningar på frågor som rör naturen med hjälp av kunskaper du har fått möjlighet att utveckla kring hållbar utveckling T.ex. På vilka sätt har man löst
problemen med förorenat vatten eller vattenbrist i… Är det en bra lösning? Varför/varför inte?
Samhällskunskap
- undersöka och se både fördelar och nackdelar på olika frågor som rör vattnet som naturresurs i världen
Svenska
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- läsa och prata kring olika typer av texter t.ex. faktatexter och artiklar
- anpassa språket beroende på om du skriver t.ex en berättelse till klasskamrater, faktatexter till lärare eller artikel till en tidning
- söka information från olika källor och bedöma deras trovärdighet

Vi bedömer även om du...

- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga
- har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
- tar ett personligt ansvar för dina studier och din arbetsmiljö

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: