Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skogens Djur

Skapad 2019-04-10 19:57 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer att utgå från sagan om vanten för att sedan arbeta vidare med djur som finns i våra skogar. Vi har tidigare arbetat med sagor på olika vis med till exempel flanosagor och rekvisita och detta är något som barnen visat att de uppskattar. Detta kommer vi även att göra under detta tema. Barnen har även visat ett stort intresse för djur när vi tittat på filmer och läst böcker så vi kommer att kombinera detta tema med våra läsgrupper och fokusera på att lära oss om våra djur i skogen under både temadagarna och läsgruppsdagarna. Barnen har uttryckt ett intresse för djurens spår, bajs och hur länge de lever så dessa frågor ska vi tillsammans söka svar på. Vi kommer börja med att arbeta med djuren som finns i folksagan Vanten. Det är en rörlig och energifylld grupp som behöver många olika vis att ta in information. De arbetar gärna med händerna, lyssnar på sagor med rekvisita och tittar gärna på film.

Innehåll

Nuläge

Vi har tidigare arbetat med folksagan Bockarna Bruse, vi har då arbetat med både flanosagor, berätta saga med rekvisita samt läst boken. Detta har barnen visat att det uppskattar bland annat genom att verkligen visa intresse under sagoberättandet men sedan även genom att de själva lekt sagan under den fria leken. 

När vi har tittat på filmer och i böcker som handlar om djur har barnen kommit med många frågor så det verkar som att det finns ett intresse för detta. Några saker de är extra intresserade av är att gissa djurens spår och bajs och de är även nyfikna på hur länge djuren lever så detta är frågor som vi tillsammans ska söka svar på.

 

Mål

Målet är att vi ska väcka barnens intresse för vår natur och djuren som lever i den. Vi vill göra barnen uppmärksamma på att det finns många olika djur som bor i våra skogar, både stora och små och att vi därför måste vara rädda om naturen som är djurens hem.

Vi ska ta reda på hur djurens bajs och spår ser ut och ta reda på hur gamla de blir. Samt andra roliga fakta.

Vi vill även fördjupa barnens intresse för sagor och språkutveckling genom att utgå i från sagan om Vanten. Vi vill att barnen ska få en djupare läsförståelse genom att koppla sagan till de verkliga djuren som bor i skogen. 

 

Syfte

Vi vill skapa ett intresse och väcka en nyfikenhet hos barnen för det liv som finns i våra skogar. Vi vill att barnen ska få en första förståelse för hur viktigt det är att värna om vår miljö. 

Vi vill även arbeta vidare med barnens språkutveckling och att öka läsförståelsen genom att koppla en saga till det verkliga livet.

Då barnen visat intresse för detta sätt att arbeta med sagor, samt visat ett intresse för djuren i våra skogar vill vi ta tillvara på deras intresse för att få en djupare förståelse för dessa punkter. 

Genomförande

Vi kommer att börja med att arbeta med sagan om Vanten. Till en början kommer vi läsa sagan ur boken. Tillsammans kommer vi sedan att skapa en flanosaga, samt att berätta sagan med rekvisita för att göra de olika begreppen mer konkreta.

Utifrån sagan som behandlar 9 olika djur kommer vi att tillsammans söka svar på de frågor som barnen har, bland annat hur bajs och spår ser ut men även andra frågor som kan komma att dyka upp. Detta kommer vi att ta reda på genom att läsa böcker om dessa djur, samt att titta på filmer från UR som handlar om dessa djur. Här kommer barnen även att komma i kontakt med faktaböcker och filmer som tre sig lite annorlunda en sagor och barnprogram.

Vi kommer även att göra olika pyssel i ateljén för att få en ännu större känsla för hur dessa djur ser ut. Detta gör vi för att många barn visat ett stort intresse för att arbeta i ateljen. 

Detta kommer alla barn att delta i. Alla barn kanske inte kommer att delta i alla aktiviteter då vi erbjuder och försöker locka barnen utan att det ska bli ett tvång. Därför kommer vi att erbjuda olika inlärningssätt så det finns större chans att alla barn hittar något sätt de tycker är roligt och intressant.

Arbetet kommer att fortgå under resterande vårtermin.

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer med hjälp av bilder och text att dokumenter under temats gång. Det kan komma någon uppdatering under temats gång. Men den största dokumentationen kommer att komma efter avslutat tema.

Ansvar

Det är vi pedagoger på Fjällugglans avdelning som ansvarar för detta arbete. 

Uppföljning

Vi följer upp efter avslutat tema för att se hur arbetet gick.

H

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: