Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV: Vi läser boken "Silverkniven", åk 7

Skapad 2019-04-11 08:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser vidare! Nu är det boken "Isdraken" som gäller!
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du läser boken Silverkniven av Gull Åkesson. Varje vecka får du några uppgifter att göra och vi har gruppdiskussioner om de sidor du läst. Varje vecka får du dessutom en bedömning hur det gått i matrisen nedan.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Genom att läsa, fundera och samtala tränar du på att bearbeta och förstå det du läst. Genom att dessutom skriva om det du själv tänker och det vi tagit upp under våra boksamtal tränar du på att analysera och tolka texter. Du övar dessutom på att skriva och förmedla dina tankar och åsikter.  

Undervisningen

 • Läsning enligt lässchema
 • Boksamtal i smågrupper/helklass eller individuella uppgifter
 • Enskild reflektion i form av skriftliga uppgifter varje vecka

Bedömning

Jag kommer bedöma din skriftliga uppgift enligt matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Ny nivå
Uppgift - tre första kapitlen
Tyvärr kan jag inte godkänna din sammanfattning av dessa tre kapitel.
Du har gjort en enkel sammanfattning av dessa tre kapitel.
Du har gjort en bra sammanfattning av dessa tre kapitel. Du har god läsförståelse.
Du har gjort en mycket bra sammanfattning av dessa tre kapitel. Du har en mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: