Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Rörliga figurer Grupp 8.50-9.30

Skapad 2019-04-11 08:31 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Hur fungerar saker och ting för att röra sig. Det ska vi ta reda på och bygga olika figurer som rör sig
Grundskola 4 Teknik
Hur ser olika rörelser ut, t.ex en tesil, tång eller tungan på en katt eller på dig själv? Du ska skissa, bygga och visa upp din figur som rör sig i ett visst mönster.

Innehåll

Syfte


Vad ska vi arbeta med

Vi diskuterar olika former om rörelser och vad som kan ligga bakom saker som rör sig. Eleverna tänker ut ett förslag som de ska arbeta med.

Eleverna skissar sitt förslag på papper, följer skiss och konstruerar sin figur. Färglägger och designar och ser till att figuren rör sig efter ett visst mönster. Redovisning muntligt och skiss ska lämnas in.

Vad kommer att bedömas

Varje lektionstillfälle, muntlig redovisning och skiss kommer att bedömas. 

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Tk
Teknik åk 4

Undersöka tekniska lösningar

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver och ger exempel.
Du förklarar.
Du förklarar.
Förmågan att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du beskriver och ger exempel på några ingående delar som samverkar
Du beskriver och kan visa på samband på ett utvecklat sätt.
Du beskriver och kan visa på samband på ett välutvecklat sätt.
Förmågan att beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som använts.
Du beskriver på ett enkelt sätt och ger exempel.
Du beskriver och kan visa på samband på ett utvecklat sätt.
Du beskriver och kan visa på samband på ett välutvecklat sätt

Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att undersöka möjliga idéer till lösningar.
Du prövar möjliga idéer
Du prövar och omprövar
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga idéer
Förmågan att utforma fysiska eller digitala modeller.
Du utformar enkla modeller
Du utformar utvecklade modeller
Du utformar välutvecklade och genomarbetade modeller.
Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Du gör utvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Föra resonemang

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att föra resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: