👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-04-11 11:33 i Landvetterskolan Härryda
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med programmering.
Grundskola 4 Teknik
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med programmering i samarbete med Tellus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna tränar på att använda modern teknik för att lösa problem.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer ske i samband med det löpande arbetet.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna få tillfälle att träna på programmering i olika typer av appar och program. Uppgifterna kommer variera allt ifrån att lösa färdiga banor och uppgifter till att själva konstruera egna, enskilt och i grupp.

Eleverna kommer att programmera en micro:bit på olika sätt. Både ljud och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Programmering

Grundläggande förmåga
God förmåga
Beskriver och ger exempel på tekniska lösningar i vardagen.

Grundläggande förmåga
God förmåga
Genomför konstruktionsarbeten.