Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project Travel ÅK4 Engelska

Skapad 2019-04-11 13:22 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 SO (år 1-3) Engelska Bild
I detta projekt kommer ni att få uppleva hur det kan gå till när man upptäcker världen genom resor.

Innehåll

Tanken med detta projekt är att eleverna ska få pröva på hur det är att resa i världen. De kommer i grupper bli tilldelade ett engelsktalande land. De kommer få ta reda på hur man bokar resa och vad man har med sig. De kommer också få ta reda på hur kulturen i landet är samt annan fakta om landet. Detta projekt behandlar flera olika delar av det centrala innehållet i årskurs 4-6.

 

Syfte med undervisningen

Syftet med projektet är att eleverna ska förvärva kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Eleverna ska också få möjlighet att utveckla sin förmåga att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och intressen. De får exempelvis själva välja sevärdheter i landet utifrån sina egna intressen. Projektet är även tänkt att stimulera elevernas intresse för språk och kulturer.

 

Mål med undervisningen

Undervisningen inom projektet har som mål att på ett kreativt sätt väcka elevernas intresse för engelska språket samt kulturer i engelsktalande länder. Efter projektets slut är målet att eleverna ska ha utvecklat sina färdigheter och kunskaper att:

 • Formulera sig skriftligt på ett tydligt sätt med fraser och hela meningar.
 • Muntligt uttrycka sig på ett begripligt sätt med ord, fraser och hela meningar.
 • Prata om- och kunna nämna olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Jämföra egna erfarenheter och kunskaper med olika områden där engelska används.

 

Sekundärt så kommer eleverna genom projektet också visa kunskaper i utvalda delar av det centrala innehållet för SO och även till viss del Bild i årskurs 4-6.

 

Undervisning och arbetssätt

Undervisningen är indelad i olika delar, ''parts''. Vi kommer att arbeta med en del i taget. Delarna bildar tillsammans ett händelseförlopp.

 

I ''Part One'' kommer eleverna att få planera och testa att boka en resa till ett engelsktalande land. De blir tilldelade resedagböcker där de skriver ner sin planering av resan. Utifrån utvalda uppgifter skriver eleverna exempelvis vad de ska packa med sig, hur de tar sig till destinationen, beskriva hotellet de ''bor'' på samt planerar med kostnader och dylikt. 

 

I ''Part Two'' kommer eleverna att få lära sig mer om landet de rest till samt kulturen i detta land. Eleverna får göra en affisch innehållandes fakta om landet. Dessa affischer sätts upp på tavlan och vi håller ett slags vernissage där eleverna får berätta om sina länder. På detta sätt får eleverna mjlighet att utveckla sina kunskaper om platser i världen där engelska är det officiella språket.

 

I ''Part Three'' ska eleverna ''resa'' till en annan stad i landet de befinner sig i. De ska besöka en turistattraktion eller sevärdhet samt en restaurang. De ska beskriva hur sevärdheten ser ut samt vad det är för något i sina resedagböcker. De ska även beskriva maten på restaurangen de besöker. Vilken mat är typisk för landet? På detta sätt är tanken att eleverna ska få möjlighet att skriva enklare beskrivande texter på engelska.

 

I ''Part Four'' ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att argumentera. De ska nu ''resa'' hem igen och får i uppgift att presentera landet och argumentera varför landet är värt att besöka. Eleverna blandar argument med bilder och fakta om landet. Argumentationen är dock i fokus. 

 

Bedömning

Bedömning kommer ske formativt under lektionerna med direkt feedback som verktyg. Det som bedöms är elevernas kunskaper. Efter projektet kommer bedömning ske med elevernas skapade material som grund. Denna bedömning publiceras på Unikum samt förmedlas direkt till eleven.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: