Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-04-12 08:28 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Kemi
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med hållbar utveckling utifrån olika perspektiv. Vad betyder hållbar utveckling och vad kan vi göra för att hjälpa vår miljön?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet kommer vi att utveckla din förmåga att:

 • Fundera kring olika miljöfrågor och vad vi kan göra för att göra världen bättre samt förbättra miljön.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • använda geografiska begrepp som hör till området.
 • fundera kring olika frågor som rör hållbar utveckling och ge förslag på vilka förändringar vi kan göra i vardagen för att förbättra miljön.
 • fundera kring orsaker till och konsekvenser av att människor i världen har olika förutsättningar samt ger förslag på hur deras liv kan bli bättre. 

Hur ska det bedömas?

 • Resonemangsuppgift: Vad kan jag göra?
 • Diskussionsuppgift: Ojämlika förhållanden i världen
 • Miljöprojekt

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Eget arbete med lärobokstexter samt bedömningsuppgifter
 • Filmer
 • Miljöprojekt
 • Förberedelse inför och arbete med argumentationsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: