Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans utvärdering och analys fokusområde Matematik 2019

Skapad 2019-04-12 10:33 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Så här har vi arbetat i Fokusområde matematik. Vi har lärt oss nya saker om former, räknande och sortering/ klassificering.

Innehåll

Under Fokusområde Matematik (vt -19) har vi på Myran uppmärksammat, jämfört och benämnt de geometriska formerna Cirkel, Triangel och Kvadrat i vår omgivning. De tre figurerna var med i Sagan om vanten: En gubbe går i skogen med sin hund, och tappar en vante, de tre geometriska figurerna gömmer sig tillsammans vanten.

Vi har räknat i olika situationer: antal barn, antal människor, ärter på tallriken, sorter av frukt. Också abstrakta fenomen, t.ex. hopp, sånger, nysningar. Vi har pratat om antal, sett antalet minska och öka, och skattat antal (upp till 4) utan att räkna, genom att bedöma med blicken (s.k. subitizing).

Ruby har varit på besök i samlingen, och hen hade med sig ett antal leksaker. Barnen hittade 2 likadana, och vi pratade om färg och form. Ruby har också varit på besök med en trumma. Vi fick höra hur olika trumman kan låta: högt och lågt, och vi kände hur det känns att dansa till trummans olika ljud.

I sagan om Guldlock och de tre björnarna har vi räknat, och jämfört storlek.

 

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

 Vi kan se att barnen visar förståelse för att det finns olika former.

Några barn visar spontant på former i rummet: Frökens stol är en cirkel, Klossarnas ändar är trianglar, tallriken är en cirkel mm….

Vi tycker att vi ser att det verkar lättare att uppfatta cirkelns form, och sedan kvadrat, medan triangeln verkar svårast – eller beror det på att vi har få trianglar i miljön?

Ett barn har visat uppskattning och glädje över boken med Hellsings sång ”Det var så roligt, jag måste skratta, det kom en trekantig gubbe in”.

Räkna

Många barn, i alla åldrar, har visat stort intresse för att räkna i olika situationer, liksom för mängder. Barn kommer spontant och visar: ”Titta, 2/3/4!”.

Vi har sett hos de flesta barnen, att intresset för att räkna har ökat.
Även intresse för mängder, och hur de förändras, att det blir fler, färre.

Även på andra språk, som finns i gruppen: Engelska, franska, portugisiska, arabiska, dari, thailändska. 

Lika/olika, likheter/skillnader

De flesta barn har visat intresse för likheter och skillnader mellan objekt. De har kommit spontant och visat ”Titta, likadana” (duplodockor, sandleksaker ute).

Hur gjorde vi lärandet möjligt? Hur såg lärmiljön ut?

Vi har pratat mycket i undervisningen och under utbildningen, och benämnt former och likheter och skillnader. Vi uppmuntrar och bekräftar barnens initiativ, och gör andra barn delaktiga.

Istället för att säga ”städa”, benämner vi aktiviteten som att ”sortera”. Vi har ägnat tid åt att tillsammans med barnen fundera på vad som hör ihop i leksakslådan, och var olika saker hör hemma, t.ex. Lilla köket eller i bokhyllan.
Vi har skapat tillfällen i vardagen, sorterat leksaker ute, t.ex. ställt upp kategori röd/hinkar

Vi har räknat mycket i vardagen, i olika situationer.

Vi tänker på hur vi använder orden:

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Vi behöver fler former  i vår miljö, främst trianglar. (Tänk även på 3D form Te.x. Korn, klot, kub)

Vi önskar fler böcker som behandlar former på ett fantasifullt sätt.

Vi vill prata mer om former, i vardagen. T.ex. vid matsituationen, formen på grönsaker, spenatens form som ett blad.

Tänk på att benämna form, färg, storlek, som egenskaper som kan skilja mellan olika objekt. Lika/ olika.

Prova att låta barnen dokumentera. 

Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intresse?

Vi fortsätter att räkna i olika sammanhang.
På olika språk.
Vi fortsätter att hitta former.
Vi fortsätter att uppmärksamma likheter och skillnader mellan objekt, sortering och klassificering. När vi går in i Naturvetenskapligt Fokusområde och ska så, kan vi t.ex. jämföra frön/ärter/kärnor, hur de ser ut och vad det blir av dem när vi sår.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: