Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoveckan

Skapad 2019-04-12 13:35 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vecka 17 kommer vi på Dibber Fyrklövern att genomföra en hälsovecka. Tillsammans med barnen kommer vi äta gott och nyttigt samt fokusera på rörelse, men vi vill också lägga fokus på att hitta sitt inre lugn genom avslappning.

Innehåll

Varför

Vi vill att barnen ska få ökad förståelse kring deras kroppsuppfattning. Barnen ska få möjlighet till att röra på sig och använda sina kroppar på ett lustfyllt sätt. Vi vill sträva mot en ökad förståelse hos barnen kring vad som gynnar vår hälsa.
 
Vad

I detta fokusområde kommer barnen bli erbjudna att deltaga i:
- rörelsesånger
- skogspromenader
- samlingar
- undervisning kring kroppsuppfattning
- samtal kring hälsofrämjande faktorer

-skräp plockardag 

-spa

-Tandsköterskan kommer på besök 

Hur

Arbetet kring fokusområdet kommer att ske i dels undervisningstillfällen men även i utbildningssituationer(vardagliga rutiner). 

På samlingarna sjunger vi olika sånger och ramsor där fokus ligger på att ge barnen förståelse för våra kroppsdelar. 

För att ge barnen tillfälle för rytmik har vi rytmiksamling efter en skiva som heter "rörelsesånger".

Vi går till skogen där barnen får möjlighet att röra på sig och utmana sina motoriska färdigheter. 

Vi går tillsammans ut i naturen med påsar från håll Sverige rent och samla skräp från slarviga människor.

Vi har avslappning med lugn musik, massagesagor, etc.

Tandsköterskan kommer på besök och berättar för barnen om hur viktigt det är att sköta sin munhygien.

För vem

För alla barnen på Upptäckarna tillsammans med barnen på Lilla upptäckarna.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: