Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidiga kulturer

Skapad 2019-04-14 16:58 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Historia
I det här momentet undersöker vi människans tidiga historia, antikens Grekland och det romerska imperiet - den västerländska demokratins vagga - samt medeltiden. Vi lär oss också källkritik. I momentet ingår en resa till Medelhavsmuseet i Stockholm.

Innehåll

Innehåll

 

Sidor i boken och instuderingsfrågor

Ämne

Sidor att läsa

Frågor på grundnivå

Frågor på högre nivå

Källkritik

s. 19-27

s. 27. Fråga 1-8

Fråga 10

Forntiden

s. 32-40

s. 40. Fråga 1-6

Fråga 7-9

Antiken - Grekland

s. 47-48; 50-54

s. 54. Fråga 1-4

Fråga 7

Romarriket

s. 55-63

s. 63. Fråga 1-2; 5-9

Fråga 10

Medeltiden

s. 70-73; 74-76;78

s. 78. Fråga 

 

 
 

Hur?

 • Texter och övningar i boken
 • Genomgångar
 • Klassrumsdiskussioner
 • Studiebesök på medeltidsmuseet

Varför? 

För att förstå vad som hände senare måste man förstå början. Särskilt starkt är arvet från antiken som har levt kvar i filosofi, litteratur, arkitektur och vetenskap. Medeltiden är viktig för att förstå det Europa växer fram efter renässansen.

 

Det här ska du kunna efter momentet: 

 • Källkritiska kriterier och kunna använda dessa på olika källor. 
 • De mest förekommande epokindelningarna och att kunna problematisera dessa. 
 • Hur den moderna människan har växt fram. 
 • Jordbruksrevolutionens orsaker och konsekvenser.
 • Några exempel på flodkulturer och varför dessa växte fram runt floder.
 • Exempel på grekiska stadsstater. 
 • De atenska demokratin - kontinuitet och förändring. 
 • Sparta och Aten - likheter och skillnader. 
 • Hellenism. 
 • Roms framväxt och den romerska republiken. 
 • Kristendomens framväxt. 
 • Romarrikets fall.
 • Kvarlevor av antiken idag. 
 • Feodalsamhället. 
 • Kyrkan som maktfaktor under medeltiden. 
 • Adel, präster bönder och sedan borgare som en indelning av samhället. 

 

Material

Perspektiv på historien 1b kap s. 9-98

Provfrågorna

Quizlet - Provfrågorna med svar att plugga på

Power point - Forntiden

Power point - Antikens Grekland och romarriket

Power point - Folkvandringstiden och feodalism

Här är ett malldokument för svaren på instuderingsfrågorna.

 1. Öppna dokumentet.
 2. Ladda ned dokumentet till din dator. 
 3. Döp det till "Instuderingsfrågor" + ditt namn
 4. Spara i Onedrive. Då försvinner det inte om din dator skulle krångla. 
 5. Dela gärna dokumentet med mig så kan jag följa med i din lärandeprocess. 
 6. Nu kan du börja svara på frågorna under varje rubrik. 

Uppgifter

 • Prov - tidiga kulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
  His  -
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
  His  -
 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.
  His  -

Matriser

His
Antiken

E
C
A
Samband mellan skeenden i det förflutna och nutiden
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Förändringsprocesser, förlopp och orsaker och konsekvenser
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.

His
Källkritik, forntid, antiken och medeltid

E
C
A
1
Förändringsprocesser
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
2
Förlopp, orsaker och konsekvenser
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
3
Personers betydelse
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
4
Samband mellan det förflutna och nutiden
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
8
Källkritiska kriterier
I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: