Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är hälsan jämlik?

Skapad 2019-04-15 08:56 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Hälsa
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig om olika faktorer som påverkar hälsan

Innehåll

Centralt innehåll

Hälsopedagogik: Olika faktorer som påverkar hälsan.

Ma1a: Kunna granska hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.

Efter avslutat arbetsområde förväntas du

Kunna beskriva olika faktorer som påverkar hälsan

Centrala begrepp

Fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa

Innehåll/uppgift

Du ska använda dig av Folkhälsomyndighetens årsrapport "Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2020" samt "Resultat i tabellform"

Du ska ta reda på faktorer som påverkar hälsan, t.ex. kön, ålder, utbildning, födelseland

Du ska svara på frågan "Är hälsan jämlik?" samt förklara samband och dra slutsatser

Du ska diskutera vad du själv tror att resultatet beror på samt argumentera för dina åsikter

Examinationsuppgift

Du ska beskriva och ge exempel på hur hälsan påverkas av olika faktorer och svara på frågan - Är hälsan jämlik?

Du ska förklara samband och dra slutsatser.

Du ska diskutera vad du själv anser är anledningen till att det är som statistiken visar samt argumentera för dina åsikter.

 

Uppgiften lämnas in individuellt och skriftligt eller redovisas muntligt för Göran eller för klassen

Uppgifter

Matriser

Hal
Är hälsan jämlik?

Rubrik 1

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Beskriva, ge exempel
Du ska översiktligt beskriva hälsorelaterade levnadsvanor ur olika perspektiv och aspekter. Du ska också ge exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.
Du ska utförligt beskriva hälsorelaterade levnadsvanor ur olika perspektiv och aspekter. Du ska också ge exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.
Du ska utförligt och nyanserat beskriva hälsorelaterade levnadsvanor ur olika perspektiv och aspekter. Du ska också ge exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.
Centrala begrepp
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp.
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp.
I beskrivningarna ska du med säkerhet använda centrala begrepp.
Samband och slutsatser
Du ska förklara enkla samband och dra enkla slutsatser.
Du ska förklara enkla samband och dra välgrundade slutsatser.
Du ska förklara komplexa samband och dra välgrundade och nyanserade slutsatser.
Söka och bearbeta information
Du ska med viss säkerhet söka och bearbeta information från Årsrapporten Folkhälsans utveckling
Du ska med viss säkerhet söka och bearbeta information från Årsrapporten Folkhälsans utveckling
Du ska med säkerhet söka och bearbeta information från Årsrapporten Folkhälsans utveckling
Diskutera
Du ska översiktligt diskutera egna attityder och värderingar. I diskussionen ska du framföra enkla argument för dina åsikter.
Du ska utförligt diskutera egna attityder och värderingar. I diskussionen ska du framföra välgrundade argument för dina åsikter.
Du ska utförligt och nyanserat diskutera egna attityder och värderingar. I diskussionen ska du framföra välgrundade och nyanserade argument för dina åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: