👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2019-04-15 09:22 i Brännkärrsskolan Knivsta
På ett lekfullt och roligt sätt kommer vi utifrån matteboken Eldorado bland annat att lära oss talföljden, problemlösning, plus och minus.
Grundskola 1 Matematik
I matematiken i åk 1 arbetar vi mot att hitta lämpliga strategier för att lösa matematiska problem inom talområdet 0-20.

Innehåll

Arbetsgång

 • Individuellt arbete utifrån anpassad färdighetsträning.
 • Vi arbetar enskilt, i par eller i grupp.
 • Vi använder konkret material, spel samt tillverkar eget material för lösningar av problem.
 • Utomhuslektioner. 
 • Stationer.

 

Mål med arbetet

 • Kunna koppla antal och siffra, samt ramsräkna till 100.
 • Kunna dela upp tal upp till 10.
 • Kunna 10-kamraterna.
 • Förståelse för samt kunna tillämpa räknesätten addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
 • Förståelse för likhetstecknets betydelse.
 • Kunna ordningstalen 0-10
 • Kunna använda begreppen mindre än, större än, kortare, längre, bredare, smalare.
 • Kunna namnge, rita och beskriva de 4 vanligaste geometriska formerna och beskriva dess egenskaper.
 • Förstå och kunna konstruera symmetriska objekt med en symmetrilinje. 
 • Kunna veckodagarna, månaderna och årstiderna.
 • Förstå och kunna tillämpa begreppen dubbelt, hälften, fler och färre.
 • Kunna klockans hel och halvtimmar.
 • Kunna förstå och lösa enkla räknehändelser och problemlösningar inom talområdet 0-10.
 • Forma siffrorna åt rätt håll.
 • Påbörja arbetet med positionssystemet och pratar om begrepp som ental och tiotal.

Bedömning

Vi bedömer hur du arbetat med dina mål utifrån att du:

 • formulerar och löser matematiska problem
 • förstår och använder matematiska ord och begrepp
 • använder lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
 • för samt följer matematiska resonemang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3