Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk år 4-6

Skapad 2019-04-15 12:13 i Gottsta skola Norrtälje
Lokal pedagogisk planering i ämnet svenska åk 4-6, Språkbruk
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språkbruk i norden och våra minoritetsspråk.

Innehåll

Konkretisering av centralt innehåll

Du kommer att få lära dig olika ords betydelse och att orden betyder olika för olika människor beroende på i vilket sammanhang de sägs. Du kommer att få lära dig att texter skrivs olika beroende på vem man skriver dem till (det är skillnad på ett sms och en faktatext). Du kommer att få lära dig några likheter och skillnader mellan de nordiska språken. Du kommer att få lära dig vilka våra minoritetsspråk är.

Undervisningens innehåll, arbetssätt

I undervisningen kommer eleverna att:

 • använda sig av läromedlet Zoom
 • skapa texter med olika syften
 • diskutera, fundera, jämföra och dra slutsatser
 • lyssna på och läsa några nordiska texter

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • elevens förmåga att använda sig av språket i olika sammanhang, 
 • elevens förmåga att skriva texter med olika syften beroende på vem man skriver dem till.
 • elevens förmåga kombinera en text med ett estetiskt uttryck.
 • elevens förmåga att se likheter och skillnader mellan de nordiska språken
 • elevens kunskaper om vilka de svenska minoritetsspråk är.

Slutredovisning

Eleverna kommer att få redovisa sina kunskaper och förmågor genom:

* att både vara muntligt och skriftligt aktiv under lektionstid,

* göra muntliga och skriftliga övningar,

* redovisa muntligt och skriftligt.

* kombinera en text med ett estetiskt uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska

1
2
3
Estetiskt uttryck
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Presentationer
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Nationella minoritetsspråk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenska och närliggande språk-
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenska och närliggande språk-
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenska och närliggande språk-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: