Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Äggjakt

Skapad 2019-04-15 13:34 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Äggjakt!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Samarbete, kreativitet och problemlösning

Samarbete krävs för att det ska kunna bli en sammanhållen mening i ledtrådarna. Behöver träna på att arbeta tillsammans i grupp.

Kreativitet behöver utvecklas för att kunna komma på idéer, förkasta vissa och bygga vidare på andra.

Komma på idéer och sätta de i ett syfte. Kreativitet. 

Problemlösning behövs för att sätta ledtrådar i ett sammanhang.

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Det finns ett behov av att kunna vara i olika konstellationer och kunna samarbeta med vem som helst. 

Utvärderingen 

Förmågan att kunna samarbeta kring detta uppdraget, få med alla och skapa en vi-känsla. Att samarbeta med andra i en kreativ och problemlösande process.

Utvärderingen genomförs så här:

Pedagogerna är med och gör observationer i de befintliga grupperna. Progression bedöms genom att vi tittar på hur mycket stöd som behövs för att det ska gå framåt i början av processen mot hur mycket stöd som behövs i slutet av processen.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

  • Eleverna arbetar kollaborativt genom att utbyta idéer och bygga vidare på dessa. Pedagoger arbetar formativt genom att ge eleverna stödstrukturer i form av stöttande och utvecklande frågor. Momentet är upplagt inkluderande genom att alla kan bidra efter egen förmåga.
  • Pedagogerna intar en processorienterad position för att på bästa sätt utveckla elevernas förmågor till samarbete, kreativitet och problemlösning.

Följande aktiviteter genomförs:

Hela gruppen samlas och pedagoger berättar om aktiviteten och gruppindelningen. Varje grupp ska planera en äggjakt åt en annan grupp, genom att tillverka och gömma ledtrådar och kartor. Varje grupp planerar äggjakten för sig, med stöd av varsin pedagog. Grupperna återsamlas sedan och byter ledtrådar, och sedan genomförs äggjakten. Efteråt samlas allihopa, och varje grupp väljer hur de ska fördela godiset de har hittat mellan sig på ett rättvist sätt. 

Lärmiljön används på följande sätt:

Hela skolan och skolgården används - eleverna bestämmer själva var de vill gömma ledtrådar och godis.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: