👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglan och haren

Skapad 2019-04-15 13:49 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
Våra två skogsgrupper heter Ugglegruppen och Harengruppen och där barnen är i åldern 3-6 år.

Innehåll

Barnen på Hyddan är indelade i två grupper, Harengruppen och Ugglegruppen. 

Varje vecka går grupperna till skogen en gång, veckodagarna varierar men alltid tisdagar och onsdagar. 

Syftet med grupperna är att ge barnen möjlighet att upptäcka och ta del av vår svenska natur och förskolans närmiljö. Vi vill ge barnen möjlighet att se årstidsväxlingar, uppleva olika slags väder, se växtliv och djurliv. Vi pratar om hur man kan värna om vår miljö och människors påverkan på miljön, samt människans behov av en frisk natur.

När vi går på promenad får barnen hålla i en kompis eller en vuxen, och vi går på led. Vi turas om att få gå först i ledet och övar på bland annat turtagning. Vi pratar även om trafiken, olika trafikskyltars betydelse och hur man uppför sig i trafiken, för att vara säker.

I grupperna har vi även ett stort gosedjur i form av en uggla och en hare. Djuren kommer att ge barnen små olika uppdrag som de skriver på lappar och knyter fast på exempelvis sin rumpa eller arm. Uppdragen kan exempelvis vara att leta efter specifika saker i skogen, leka en viss lek osv. 

Djuren väljer även ut ett barn varje vecka, ett barn som de vill komma hem till och spendera helgen med. Med sig har djuren en bok som föräldrarna får skriva i vad de är med och gör med barnet. Vid nästa tillfälle får sedan barnen stå, eller sitta, framför de andra barnen och återberätta vad de gjort tillsammans. En vuxen står bredvid med boken och hjälper barnet minnas vid behov, eller läser upp det som står.

Vi har även fruktstund tillsammans under utflykterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016