Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband Åk 8

Skapad 2019-04-16 13:32 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 8 Matematik
”[…]Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.”

Innehåll

 

Under momentet skall du få möjlighet att träna på:

 

 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

 

Mål:

 

Du kommer att få träna på;

 

 • rita koordinatsystem

 • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem

 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler

 • beskriva andra linjära samband

 • tolka olika typer av samband

 • räta linjens ekvation

 

 

 

Undervisning

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 

 • Genomgångar

 • Lärarledda par- och gruppdiskussioner

 • Enskild räkning

 • Gruppuppgifter

 

 

Bedömning

Bedömning av de olika förmågorna kommer att ske enligt matrisen nedan. Följande moment kommer att bedömas; lektionsarbete, inlämningsuppgifter och ett prov

 

Uppgifter

 • Begreppsordlista och filmer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: