Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och pengars värde

Skapad 2019-04-17 09:16 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vad skulle hända om ingen gick till jobbet en dag? Vad använder vi egentligen pengar till? Hur mycket kostar det? Vad betalar vi med? Vad är det vi behöver och vad är det vi önskar? Det och mycket mer ska vi försöka ta redan på under detta arbetsområde!

Innehåll

Du kommer att få träna din förmåga att:

 • reflektera över samhällets ekonomiska system
 • få förståelse för det som anses vara viktigt och värdefullt kan vara olika för olika människor
 • reflektera över vilka olika betalningssätt som finns och varifrån pegar kommer
 • reflektera över vilka konsekvenser det kan bli om ingen arbetar
 • uppskatta hur mycket saker kostar
 • reflektera över hur det kan vara att leva utan pengar

 

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • beskriva olika betalningsformer
 • beskriva några vanliga varor kostar
 • ge exempel på hur du kan tjäna och spara pengar
 • känna igen våra pengar

 

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • jobb/jobba
 • yrke
 • tjäna
 • lön
 • pengar
 • överleva
 • sedlar
 • mynt
 • byta
 • veckopeng
 • spara
 • slösa
 • låna    

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • läsa texter tillsammans
 • titta på bilder
 • se på filmer
 • samtala och diskutera
 • skapa tillsammans
 • följa serien Värsta kalaset från UR
 •  

Du kommer möta IKT i undervisningen genom:

 • Se på faktafilm och andra filmer
 • lyssna på Pengar på hjärnan

Du kommer möta värdegrundsarbete, delaktighet och ha inflytande på undervisningen genom:

 • kooperativa arbetssätt
 • träning i samarbetsfärdigheter som att lyssna aktivt och turas om
 • att du är en viktig del i diskussioner och pararbete
 • diskussionerna utgår från din vardag 

 

Du kommer att få visa din kunskap genom:

 • Observationer och samtal under arbetets gång
 • Samtal med lärare
 • Rate it/exit ticket

 

Övrigt

Globala mål i fokus

Bildresultat för globala hÃ¥llbar konsumtion   Bildresultat för globala mÃ¥l 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3

Matriser

SO
Förmågor i ämnet SO

Elevens förmågor i ämnet

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Utmaning 3
Årskurs 3
Kommunikativ förmåga
Du kan säga vad du tycker ock tänker så att andra förstår vad du menar
Du kan säga vad du tycker ock tänker så att andra förstår vad du menar. Du kan lyssna på vad andra tycker även om de inte tycker som du.
Du kan säga vad du tycker ock tänker så att andra förstår vad du menar. Du kan lyssna på vad andra tycker även om de inte tycker som du. Du kan redogöra för fakta och resonera om egna och andras ståndpunkter.
Du kan säga vad du tycker ock tänker så att andra förstår vad du menar. Du kan lyssna på vad andra tycker även om de inte tycker som du. Du kan redogöra för fakta och resonera om egna och andras ståndpunkter Genom kunskap kan du motivera och formulera dina ståndpunkter.
Du kan säga vad du tycker ock tänker så att andra förstår vad du menar. Du kan lyssna på vad andra tycker även om de inte tycker som du. Du kan redogöra för fakta och resonera om egna och andras ståndpunkter Genom kunskap kan du motivera och formulera dina ståndpunkter Du kan samtala och diskutera såväl övergripande som i detalj om ämnets delar vi jobbat med.
Analytisk förmåga
Kan beskriva orsaker och förstå/ acceptera olika synsätt.
Kan beskriva orsaker och förstå/ acceptera olika synsätt samt ge förslag på andra synsätt.
Kan beskriva orsaker och förstå /acceptera olika synsätt samt ge förslag på andra synsätt utifrån egen tolkning.
Kan beskriva orsaker och förstå/ acceptera olika synsätt., samt utifrån ämnes-kunskap påvisa skillnader.
Kan beskriva orsaker och förstå olika synsätt, samt utifrån ämnes-kunskap påvisa skillnader mellan ämnena och kunna analysera för/nackdelar.
Metakognitiv förmåga
Kunna tolka och värdera information utifrån given frågeställning.
Kunna tolka och värdera information utifrån given frågeställning. Kan reflektera och förstå att informationen inte alltid är i sin helhet.
Kunna tolka och värdera information utifrån given frågeställning. Kan reflektera och förstå att informationen inte alltid är i sin helhet. Kan välja mellan olika strategier och kunna avgöra om informationen är rimlig.
Kunna tolka och värdera information. Att reflektera och pröva/ompröva informationen. Välja mellan olika strategier och visa omdöme om informationens rimlighet.
Kunna tolka och värdera information. Att reflektera och pröva/ompröva informationen. Välja mellan olika strategier och visa omdöme om processens rimlighet. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.
Informationshantering
Kunna söka och samla nödvändig information inom ämnet.
Kunna söka och samla nödvändig information. Kunna bedöma om informationen är viktig för ändamålet.
Kunna söka och samla nödvändig information. Kunna skilja på fakta och egna värderingar.
Kunna söka och samla nödvändig information. Kunna skilja på fakta och egna värderingar. Kunna strukturera och sortera det sökta och samlade innehållet.
Kunna söka och samla nödvändig information. Kunna skilja på fakta och egna värderingar. Kunna strukturera och sortera det sökta och samlade innehållet och kritiskt granska materialet.
Begreppslig förmåga
Känner till några ämnesbegrepp.
Känna till några ämnesbegrepp och förstår innebörden av begreppen.
Känna till några ämnesbegrepp och förstår innebörden av begreppen. Kunna använda begreppen i olika sammanhang.
Känna till några ämnesbegrepp och förstår innebörden av begreppen. Kunna använda begreppen i olika sammanhang och kunna relatera dem till varandra.
Känna till några ämnesbegrepp och förstår innebörden av begreppen. Kunna använda begreppen i olika sammanhang och kunna relatera dem till varandra, samt kunna använda begreppen i nya sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: