Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklektion Klagstorps förskoleklass

Skapad 2019-04-17 09:46 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 9
Vilket ord är längst/kortast?

Innehåll

Gemensam planeringsmall för förskoleklass

Språkljud: Längsta/kortaste ordet

1.           Nuläge

Eleverna visar intresse för språkljud

2.      Beskriv temat/projektområdet

Att urskilja det längsta samt det kortaste ordet 

3.      Vilket centralt innehåll utgår vi ifrån?

 • Samtala, lyssna

 • Språk och kommunikation rim, ramsor och andra ordlekar.
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

 

4.      Formulera mål.

Eleverna tränar på att urskilja det längsta/kortaste ordet.

Eleverna tränar på att samtala i grupp

Eleverna tränar på att lyssna.

 

 

5.      Arbetssätt och metod.

 Vi använder bildkort i helklass samt i små grupper där eleverna letar efter det ord som är längst/kortast genom att lyssna på hur ordet låter. Eleverna arbetar enskilt i arbetshäften där de färglägger det längsta/kortaste ordet beroende på uppgiften.

 

6.      Tidsplan.

 3 lektioner

7.      Reflektion och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: