Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället förr och nu

Skapad 2019-04-17 11:09 i Hällaryds skola Karlshamn
Under temaarbetet samhället förr och nu kommer du att få en inblick hur skolan, familjeuppbyggnad och religionens betydelse har ändrats. Du kommer också att leta likheter och skillnader.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Genom diskussioner, filmer, intervjuer ta reda på likheter och skillnader förr och nu i skolan, i hemmet och kyrkans betydelse i skolan.

Innehåll

Kommunikation

Du kommer att få diskutera och jämföra hur det var förr och nu. Du kommer att få granska och ta ställning i olika diskussioner som behandlar ämnet.

Undervisningen

Du kommer att få delta i undervisning som behandlar:

 • hur man levde och bodde förr och nu.
 • Hur barnen lekte och vad dem lekte.
 • Levnadsvillkoren - förr och nu
 • Skillnader/likheter i skolan förr och nu.
 • Kyrkans roll i skolan  förr - nu.
 • Kristendom.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån ditt deltagande och engagemang i undervisningen, undersökningar och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: