Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling:Gröna påsen

Skapad 2019-04-17 11:12 i Knekten förskola Flen
Förskola
Hur mycket mat slänger vi i gröna påsen? Kan vi göra något för att minska på det? Vad händer med maten vi slänger? Kan vi själva göra något med matrester, vad blir det då, vad kan vi använda det till? Det här är frågor som vi ska arbeta med under temat.

Innehåll

Bakgrund: I vår Grön Flagg plan har vi  inom utvecklingsområde mat i fokusområdet livsstil och hälsa, bestämt att vi ska arbeta med gröna påsen, vad vi slänger i den, hur mycket vi slänger och var det tar vägen. Vi ska även odla grönsaker med barnen.

Syfte: Att få barnen att minska mängden mat som slängs i gröna påsen. Få kännedom om vad som händer med innehållet i den gröna påsen, samt att upptäcka vad vi själva kan producera av matrester och vad resultatet blir.

Metod: Vi kommer att mäta matsvinnet i den gröna påsen och göra en tabell på hur mycket som slängs/ dag och anteckna vilken maträtt som då serverats. Vi samtalar med barnen om tankar de har kring detta. 

Vi ser på filmer som visar vad som sker med innehållet i gröna påsen.

Vi gör en "glasmaskkompost" med  barnen för att se nedbrytningen av matrester och att resultatet blir jord. 

Vi odlar grönsaker för att barnen ska bli nyfikna på att smaka och att de ser ett samband med jorden vi får fram med hjälp av våra nedbrutna matrester.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: