Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens århundrade

Skapad 2019-04-17 12:27 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering åk2 vårterminen 2014
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Tänk om du hade varit barn förr i tiden? Vad skulle du haft för leksaker? Hade du gått i skolan? Vad jobbade dina föräldrar med? Jobbade du också? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Berätta något om hur det var att vara barn förr i tiden
 • Ge exempel på likheter/olikheter i barns liv i olika tider och jämföra med dig själv
 • Förstå och tolka en tidslinje
 • Skriva enkla faktatexter med hjälp av stödord/tankekartor

Innehåll

Vi göra en resa bakåt i tiden. Vi kommer att skapa en tidslinje med start i nutid. Under resans gång kommer vi att uppmärksamma viktiga årtal för dig och några händelser och uppfinningar som påverkat samhället. Du ska  få lära dig hur barns livsvillkor förändrats under hundra år.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet under maj 2019.

Du kommer att:

 • vara med om genomgångar
 • se bildspel/film
 • göra intervjuer med någon äldre person
 • ta del av enkla faktatexter, göra tankekartor och skriva egna faktatexter
 • rita bilder och skriva bildtexter till din egen tidslinje
 • göra studiebesök

Redovisning

Du redovisar genom att:

 • muntligt och skriftligt berätta något om hur barn hade det förr och jämför med hur barn har det idag
 • göra en egen tidslinje med egna faktatexter och tillhörande bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: