Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätt och friluftsliv grundsärskola vt19

Skapad 2019-04-17 12:50 i Söderskolan Falkenberg
Grunderna i utelek och friluftsliv
Grundsärskola F – 3
Du kommer under några veckor nu under maj-juni 2019 att få möjlighet att lära dig lite om grunderna i allemansrätt och friluftsliv.

Innehåll

 Friluftsliv och Allemansrätt Vt-19

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer under några veckor på idrottslektionerna att få möjlighet att lära dig lite om friluftsliv och allemansrätt genom att träna förmågan att visa hänsyn gentemot naturen och vår miljö samt lära vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra i naturen.

Du kommer även att få möjlighet att träna din förmåga att röra dig allsidigt genom olika lekar i utomhusmiljö.


Bedömning -  (se matris nedan)

Du kommer att få visa att du har förmågan att:

*redogöra/visa/berätta om grunderna i allemansrätten och vad hållbar utveckling är för något


Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att ske både inomhus och utomhus, teoretiskt och praktiskt. 

 

//Josefin

Kopplingar till läroplanen

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
    Lgr11
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
    Lgr11
  • Centralt innehåll
  • Allemansrättens grunder.
    Idh  1-3

Matriser

Allemansrätt, friluftsliv och utevistelse Vt19

---------->
---------->
--------->
---------->
Allemansrätten
Du vet vad allemansrätten är för något och kan allemansrättens huvudregel.
Du kan nämna några saker du får/ inte får göra i naturen.
Anpassa aktiviteter ute
Du kan med mycket stöttning delta i olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till allemansrättens regler
Du kan med lite stöttning delta i olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till allemansrättens regler
Röra sig allsidigt
Du tränar på att röra dig allsidigt i olika miljöer och du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten
Du kan röra dig allsidigt i olika miljöer och du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: