Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande - Projekt Fågelbo

Skapad 2019-04-17 13:01 i Myrans förskola Helsingborg
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi arbetar aktivt och medvetet med att barnen på Myran ges möjlighet för inflytande och delaktighet, i både verksamhetens innehåll och utformning. Genom att vara lyhörda för barnens intressen, tankar och idéer skapar vi förutsättning för detta.

Innehåll

Vårt prioriterade mål:

På våra förskolor är miljön inkluderande, öppen, innehållsrik och inbjudande.

Barnen är självständiga i en innehållsrik, utvecklande lärmiljö

Detta vill vi utveckla:

Barnen ska få vara med och utveckla vår lärmiljö i Snick och Snackrummet.  

Vi vill att barnen ska utvecklas i sin kreativa förmåga och känna lust att leka med sin fantasi. Materialet vi kommer att använda har inga rätt, fel eller färdiga mallar. Tanken med det är att det ska utmana barnen i sitt skapande och berättande samt stärka deras självkänsla.

Gruppens gemenskap gynnas då projektet inkluderar alla barn. Det är helt och hållet barnens tankar och idéer som styr.  

Så här ska det gå till:

Vi hade en tanke på att introducera projektet genom att börja ställa frågor till barnen om var de tror att vår kompis från Kungaskogen, Hotta, och de andra fåglarna bor. Detta behövdes inte då ett av våra barn såg ett jätte stort fågelbo i ett träd vid vår stora lekplats. De andra barnen blev också nyfikna och vi pedagoger uppmärksammande barnets upptäckt. Frågorna blev många och vi bestämde tillsammans att försöka konstruera ett gemensamt fågelbo. Men hur ser det ut? Kan fågelbo se olika ut. Vi behövde titta på bilder av fågelbo samt det stora boet som vi sett i trädet. Detta hade en massa grenar och ett barn kom på att grenarna var nästan ihop flätade.

Vi behövde göra ritningar på hur vårt bo skulle se ut.

Vi kommer sedan att tillsammans titta på materialet vi samlat och prata om vad vi kan göra med det.

Projektet ska få lov att ta tid och utvecklas tills barnen känner sig klara.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Att vi systematiskt tillsammans med barnen tittar tillbaka på vad vi gjort och hur långt vi kommit, samt hur projektet utvecklats. Vi dokumenterar genom bilder, skriver ner barnens tankar och idéer, samt är lyhörda för barnens spontana samtal.

Hur kan vi stötta barns lärande?

Barnen

 • får förmedla sin kunskap till oss pedagoger och andra barn
 • får lyssna och ta till sig andra barns idéer och tankar
 • får andvända sin fantasi och kreativitet för att skapa 

Pedagogerna

 • är lyhörda för barnens kunskap, tankar och intresse
 • är inspiratörer
 • är medforskare
 • bemöta alla barn som olika individer med egna behov och förmågor
 • utmanar

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: