Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny10 Pengar

Skapad 2019-04-18 11:12 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 2 SO (år 1-3) Svenska Matematik Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig om vad lönen ska räcka till, vad olika varor och tjänster kan kosta, pengars värde och olika betalningsformer.

Innehåll

Utgångspunkt

Under v. 18-19 kommer vi arbeta med ett temaarbete om pengar. Du ska under dessa två veckor få lära dig om vad lönen ska räcka till, vad olika varor och tjänster kan kosta, pengars värde och olika betalningsformer.  

Konkretisering av målen

 • Du ska få kunskap om svenska pengars olika värde.
 • Veta vilka svenska sedlar och mynt som finns.
 • Kunna ge exempel på olika betalningsformer t ex kontokort och kontant betalning.
 • Ha kännedom om vad några vanliga varor och tjänster kostar.
 • Känna till begreppen dyr, billig, tjänster, lön, skatt och valuta. 

 

 • Du ska samtala och diskutera med dina klasskamrater om pengars värde och vad som är ett rimligt pris på olika varor.
 • Du ska skriva om pengars värde.  
 • Du ska svara på enkla frågor både muntligt och skriftligt om temaarbetet.

 

 

 Begrepp: Dyr, billig, tjänster, lön, skatt och valuta.

Genomförande

Vi kommer att jämföra och uppskatta pengars olika värde.

 

Vi arbetar med begreppen på olika sätt.

 

Vi redovisar det vi kommit fram till för varandra.

 

Vi jobbar i grupp, enskilt och i par. 

Vi kommer att titta på filmer och diskutera innehållet.

Vi kommer tillsammans göra en enkel budget och prioritera hur pengarna ska användas.

 

Dokumentation och bedömning

 

Vi kommer att reflektera och diskutera pengars olika värde.

 

Vi dokumenterar under arbetets gång både genom bild och skrift.

 

Bedömning

 

Vi bedömer din förmåga att

 

-förklara begreppen som nämnts ovan. 

 

-med ord eller bild berätta om svenska mynt och sedlar.

 

-veta vilka utgifter som måste betalas först, innan man kan köpa vad man vill.

 

-ge exempel på olika betalningsformer, och på vad några varor och tjänster kan kosta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: