Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gå på restaurang, handla, äta

Skapad 2019-04-18 15:40 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 8 Moderna språk - språkval
Inom detta arbetsområde läser och pratar vi om vad man kan äta och dricka vid olika tidpunkter på dagen. I samband med detta arbetsområde om mat och dryck är det naturligt att beröra partitiv artikel (som anger obestämd mängd) och det oregelbundna verbet boire.

Innehåll

Innehåll - texter, realia

Texter:

Vi läser texter i Chez nous 3 kapitel 3


Un menu - att förstå en meny och beställa         Övningsboken Chez nous 3                                                   

Realia:   

Det franska köket

Guide Michelin

Gustave Eiffel                     
                                         


Ordfält och grammatik

Ordfält 1  - livsmedel, mat, dryck, dukningsord, måtts- och mängduttryck

Ordfält 2 - ord och uttryck för olika tidpunkter under dagen

Grammatik

 •  Partitiv artikel och            -  Papper från mig     
   dess undantag               
                                                       
 • Futurum                         - Minigrammatiken
                                       - Papper från mig
 • Oregelbundna verben  boire, prendre, vouloir
Bedömning

Jag bedömer:

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar, pjäs/matlagningsprogram)

- resultat på skriftliga förhör och prov

- enligt matrisen nedan


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9

Matriser

M2
Franska åk 8, att äta, dricka, gå på restaurang

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Ordförråd - nya ord och uttryck
F innebär att kunskapskraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du har tagit till dig mer än hälften av orden och uttrycken inom detta arbetsområde och kan använda dem i egna meningar så att innehållet blir något så när begripligt.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken inom arbetsområdet och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar.
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken inom arbetsområdet och kan använda dem för att forma egna meningar med gott resultat utan störande språkfel.
Ordfält 1 - livsmedel osv
Du kan några av de vanligast förekommande orden på livsmedel och på de övriga orden beskrivna i Ordfält 1.
Du kan majoriteten av de vanligast förekommande orden på livsmedel och på de övriga orden beskrivna i Ordfält 1.
Du kan nästan alla de vanligast förekommande orden på livsmedel och på de övriga orden beskrivna i Ordfält 1.
Ordfält 2 - tidsuttryck
Du har lärt dig orden för några tidsuttryck.
Du har lärt dig majoriteten av de ord för tidsuttryck som vi arbetat med.
Du kan nästan alla orden för tidsuttryck.
Partitiv artikel och undantagen
Du kan använda partitiv artikel ibland och känner till undantagen,men det blir ofta fel.
Du kan använda partitiv artikel och undantagen med ganska stor säkerhet.
Du kan använda partitiv artikel och undantagen med stor säkerhet.
Oreg.verb Boire, prendre, vouloir
Du kan formerna för jag-personen av verben och också några av de andra formerna.
Du kan i princip verbformerna för verben men inte med full säkerhet.
Du är helt säker på alla verbformerna av verben och kan tillämpa dem rätt.
Futurum/Tempus för framtid
Du vet att 'ska', 'kommer att' motsvaras av hjälpverbet 'aller' i presens, men du kan inte tillämpa det med säkerhet.
Du kan tillämpa futurum med ganska stor säkerhet.
Du kan tillämpa futurum med stor säkerhet.
Uttal och flyt
Du kan läsa långsamt men med en del uttalsfel. I dialoger kan du säga några ofta förekommande fraser med viss säkerhet.
Du kan läsa med visst flyt med bara några uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med ganska stor säkerhet.
Du kan läsa med bra flyt, nästan utan uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med stor säkerhet.
Realia
Du kan några fakta om maten i Frankrike och Gustave Eiffel
Du kan nämna flera fakta om maten i Frankrike och om Gustave Eiffel
Du kan redogöra för i princip allt det vi läst om angående maten i Frankrike och om Gustave Eiffel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: