Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2019-04-20 15:10 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Vasatiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Vad vi ska lära oss

Vi ska lära oss vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Vi kommer att få veta vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Vi ska också lära oss om hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde. Till sist ska vi också ha lärt oss historisk begrepp som är typiska för Vasatiden.

 

Hur ska vi lära oss detta

Vi ska:

- Läsa faktatexter

- Dramatisera

- Titta på film

- Delta i lärgruppen

- Samtala, resonera och analysera

-G.O.T.D. 

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din:

 • kunskap om och ditt resonemang om vad som hände under Vasatiden
 • kunskap om och ditt resonemang om några framstående personer som levde då och vad de gjorde för Sverige
 • förmågan att resonera om varför det finns likheter och skillnader mellan hur Vasatiden framställs i olika skrifter 
 • göra olika konsekvenskedjor
 • kunskap om vad vi har kvar i dagens samhälle efter denna tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: