Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk7 Vt 2019

Skapad 2019-04-21 09:22 i Torpskolan Lerum
Geometri: Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
Under v. 17 - 20 kommer vi att arbeta med området Geometri. Du kommer känna igen en del av området och få chansen att repetera detta men samtidigt kommer du att stöta på lite nytt. Du kommer även att få lära dig något historiskt som har med området att göra.

Innehåll

Geometri

Eleverna ska kunna använda och förstå hur en gradskiva fungerar. Vi jobbar med olika slags vinklar och triangelns vinkelsumma. Dessutom jobbar vi med olika geometriska figurer och deras omkrets. I kapitlet ingår också symmetri och skala (förstoring, förminskning och naturlig storlek).

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

 • kunna namnge vinklar t.ex. vertikalvinkel, sidovinkel och yttervinkel
 • veta vad en polygon är
 • kunna konstruera trianglar på ett korrekt sätt

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • veta att vinkelsumman i en triangel alltid är 180°
 • bedöma om en vinkel är rät, spetsig, trubbig eller rak
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • räkna med skala (förstoring och förminskning)
 • beskriva olika slags trianglar och rektanglar
 • använda gradskiva
 • räkna ut area av trianglar, rektanglar och parallellogrammer

Planering

V. 17  Geometriska begrepp (sid.84-85) och jobba med stencilen om polygon,vinklar och typer av trianglar.

v.18  Olika typer av fyrhörningar och cirkel, omkrets(sid.96) skala och symmetri separata stenciler.

v. 19  Räkna ut area av rektanglar, parallellogrammer och trianglar (sid.99 - 109).

V. 20 repetition och prov 7F(16/5) och 7B (17/5).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: