Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - år 6 vt 2019 ELSET

Skapad 2019-04-21 10:43 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering som utgår från Tekniktävlingen ht 2018
Grundskola 6 Teknik
Vi kommer under vårterminen arbeta med elproduktion, elektronik, elsäkerhet, datorns historia och hur den fungerar både mjukvara och hårdvara. Vi kommer även prova på att programmera microbit.

Innehåll

Teknik - el, elektronik och datorer

Pedagogisk planering år 6 vt 2019

  

Denna pedagogiska planering innehåller:

1.      VISA LÄRANDE

2.      MÅL och BEDÖMNING

3.      UNDERVISNING

 

VISA LÄRANDE

Du har möjlighet att visa ditt lärande i många olika undervisningssituationer, vid genomgångar, i diskussioner i helklass och i mindre grupp. Utöver dessa tillfällen kommer du även göra prov och läxförhör samt praktiskt arbete i form av programmeringsövningar på lektionen. 

 

MÅL och BEDÖMNING

Övergripande

Du skall kunna:

 • berätta om hur vi får el genom olika energislag både förnybara och icke förnybara
 • berätta om hur man skall tänka för att det skall vara elsäkert
 • beskriva hur det tekniska systemet är uppbyggt avseende eldistribution
 • beskriva hur en dator uppbyggd och vad är drivkraften bakom datorns utveckling
 • Vilka fördelar och nackdelar finns med utvecklingen kring datorer
 • Hur tänker en programmerar, vilka strategier kan man använda
 • Kunna göra ett enklare program som styr en microbit
 • Hur man kopplar ihop en sluten krets

Centrala innehåll:

Tekniska lösningar

·        Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

·        Tekniska lösningar som utnyttjar el komponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

·        Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

·        Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

·         Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

·         Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

·       Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

·        Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

·        Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

·        Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

 

Kunskapskrav som kommer bedömas

Betyg

E

C

A

 

 

 

El system

Elektronik koppla

Elsäkerhet

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion..

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra

liknande lösningar

 

 

 

Programmering

samt bygge med el - frågespelet

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-­ och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-­ och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-­ och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller

 

 

Praktiskt programmeringen

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt

 

 

 

Datorns utveckling

fördelar och nackdelar med datorer i samhället

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö..

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

UNDERVISNING

·         Vi kommer arbeta med programmering med microbit, problemlösning.

·         Vi kommer arbeta på nätet med elsäkerhet.

·         Vi kommer laborera och koppla ett frågespel.

·         Genomgångar om datorns historik och hur den är uppbyggd både mjukvarumässigt och hårdvarumässigt.

·         Ni kommer läsa ur boken Curly Bracket.

·         Du kommer läsa texter ur en teknikbok

·         Du kommer prova på att programmera ett datorspel i Java Script

 

I lärloggen så läggs information ut om vad vi gör respektive vecka. 

 

Uppgifter

 • Teknikuppgift- kommunikation i huset

 • Teknik uppgift- kommunikation i huset

 • Teknikuppgift - Kommunikation i huset

 • Teknik läxa / förhör tor-fre 13-14 september

 • Teknik läxa / förhör på tors-fred 13-14 september

 • Teknik läxa / förhör torsdag-fredag 13-14 september

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: