Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering & Friluftsliv

Skapad 2019-04-21 15:18 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under veckorna 17-20 kommer vi att arbeta med orientering & friluftsliv.

Innehåll

Info

Mellan V17-20 kommer vi att arbeta med orientering & friluftsliv. Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt och kommer bl. a arbeta med kartans uppbyggnad med färger, skala, symboler mm. Kommer även att prata om allemansrätten . Vi kommer testa på att orientera i närmiljön  samt i skogen (albäck).

Tidsplan:

V17-20

 

Bedömning:

 

Bedömningen sker formativt och fortlöpande under hela arbetsområdet, både enskilt och i grupp.

Underlag för bedömning är:

 • Elevens arbete under lektionerna
 • Förmågan att orientera sig i närliggande natur och utemiljö samt i Albäcksskogen.
 • Skriftligt prov

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i Idrott och hälsa, år 4-6, 18/19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orientering:
Kartors uppbyggnad och symboler samt orientering efter kartor över den närliggande miljön.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Orienterar sig i närmiljön genom att följa entydiga ledstänger (stigar, vägar, åkerkanter etc.).
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Gör vägvals-, avstånds och framkomlighets bedömningar.
Friluftsliv och utevistelse:
Aktiviteter i skiftande natur-, och utemiljöer under olika årstider. Allemansrätten. Säkerhet.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: