Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition och hälsa genom löpning och lekar

Skapad 2019-04-22 08:01 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Tema kondition
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Detta arbetsområde syftar till att utveckla era kunskaper om löpning och er förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och er hälsa. Detta gör vi genom att tillsammans springa en kort slinga i Blackeberg samt genom olika lekar på FK-vallen och skolgården.

Innehåll

Kondition och hälsa

V.17-19

Mål: Förstå och förebygga risker med fysisk aktivitet samt sambandet mellan hälsa och träning. 

OBS! Ni tävlar inte mot varandra på Lilla rundan, tiden kommer inte att representera ett omdöme och detta kommer vi prata mycket om. Titta gärna på bedömningsmatrisen för att förstå vad som bedöms och ställ frågor på lektionerna om ni inte förstår. Givetvis har vi genomgångar kring detta både vid uppstart och avslutning på lektionen. 

Lektion 1-3:

Uppvärmning: Lätt jogg runt FK-vallen. 

Huvudaktivtet: Löpning första lektionen tillsammans runt löparspåret och lektion två till tre springer ni själva. 

Avslutning: Återkoppling med fokus på puls och Borgskalan samt hur dessa två kan användas för att förstå sin form och hur analysen kan användas i prestation eller för hälsodiagnos. 

Lektion 4-5:

Beroende på hur de tidigare lektionerna med löpning har gått så fortsätter vi antingen med intervallträning i form av roliga stafettlekar alternativt med lekar som ställer liknande krav på rörelse. Vi vill alltså fortsätta jobba med lite högre puls för att nyttja uppstarten i temat kondition. Vi kopplar då lekarna mot puls och borgskalan för att förstå vad som händer i kroppen. Om tillfälle ges kommer vi även att prata om hur vår hälsa påverkas av träning. Lektionerna startas på samma vis med liknande struktur som tidigare. 

Uppvärmning: Samling med upprop och genomgång av målen. Om så krävs kommer vi värma upp med en kortare lek. 

Huvudaktivitet:  Lite större lek som har en tydlig koppling mot arbetsområdets mål. Ofta pausas leken under lektionen för att vi ska påminna varandra och ge goda exempel på hur utvecklingen av leken eller genomförandet kan kopplas till målen, detta kallar vi för återkoppling. 

Avslutning: Lektionen avslutas med en samling där vi återkopplar till målen och diskuterar tillsammans vad som var bra och vad som kan förbättras. 

OBS! Eftersom stora delar av temat ställer krav på utevistelse är det viktigt att eleverna har kläder efter väder. Vi kommer att vara inomhus först om det både regnar och är kallt. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Arbetsområde kondition

Första kunskapskravet/aspekten

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Andra kunskapskravet/aspekten

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Säkerhet
Eleven kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: