Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen åk 8

Skapad 2019-04-22 12:31 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Har du koll på de tre inriktningarna inom kristendomen? katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan. Alla tre inriktningarna är kristna, men vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Du kommer att få veta mer om hur människor inom de olika inriktningarna lever och uttrycker sin tro.

Innehåll

I detta område kommer vi fokusera på:

 • Kyrkohistoria - kristendomen tar form och utvecklas till en världsreligion  (repetition + nytt)
 • De tre stora kyrkorna; katolska, protestantiska och ortodoxa
 • Kristendomens utveckling i Sverige
 • Centrala tankar och riter inom kristendomen
 • Några frikyrkor

Ord/begrepp att kunna: Vi kommer tillsammans överens om väsentliga begrepp i detta område. 

Arbetsformer: Genomgångar, arbetsuppgifter, enskilt i par och i grupp, diskussioner och film.

 Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Jag har grundläggande kunskaper om kristendomen och dess olika inriktningar
 • Jag kan resonera om likheter och skillnader inom de 3 olika inriktningarna inom kristendomen
 • Jag kan beskriva samband och resonera kring hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden
 • Jag kan resonera kring hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteten kan formas av religionen
 •  

Bedömning baseras på exempelvis: PROV - torsdag 23 maj & uppgift på jämförelse mellan de tre olika inriktningarna.

 

Tidsplan : v 17 - 22

Prov 23 maj

Uppgifter

 • Kristendomen prov 23 maj

 • Planering kristendomen

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Likheter & skillnader
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: