👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmiska mönster - Åk8 - Vårbyskolan 2021

Skapad 2019-04-22 13:11 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 Bild
Du ska skapa ett rytmiskt mönster med inspiration från Lennart Rodhe med hjälp av akvarellpennor.

Innehåll

Syfte

 • Träna på att uttrycka dig abstrakt i ett mönster.
 • Att använda akvarellpennor när du skapar.
 • Få kunskap om Lennart Rodhe och hans konst.

 Mål

 • Du ska skapa ett mönster med inspiration från Lennart Rodhes målningar.
 • Det ska finnas en rytm och rörelse i målningen.
 • Du ska använda akvarellpennor och täcka hela pappret.

 

Arbetsformer

 • Vi går igenom vad rytm och rörelse i bilder innebär, samt vad ett mönster är. Vi pratar om konstnären Lennart Rodhe.
 • Du arbetar praktiskt med att skapa ett mönster där det finns en rytm och rörelse.
 • Detta mönster ska du färglägga med hjälp av akvarellpennor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Rytmiska mönster - Åk 8

F
E
C
A
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du har ett enkelt bildspråk och din målning är delvis genomarbetad.
Du har ett utvecklat bildspråk och din målning är relativt väl genomarbetad.
Du har ett välutvecklat bildspråk och din målning är väl genomarbetad.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du kan använda akvarellpennor på ett fungerande sätt och provar olika sätt att uttrycka dig med akvarellpennorna.
Du kan använda akvarellpennor på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar hur du kan uttrycka dig med akvarellpennorna.
Du kan använda akvarellpennor på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar systematiskt hur du kan uttrycka dig med akvarellpennorna.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du har skapat ett fungerande rytmiskt mönster och använder former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har skapat ett relativt väl fungerande rytmiskt mönster och använder former, färger och bildkompositioner på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du har skapat ett väl fungerande rytmiskt mönster och använder former, färger och bildkompositioner på ett i väl fungerande sätt.
Idébearbetning
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du har bidragit till att komma på en idé till ditt rytmiska mönster med inspiration från exempel.
Du har kommit på en delvis egen idé till ditt rytmiska mönster med inspiration från exempel.
Du har kommit på en egen idé till ditt rytmiska mönster med inspiration från exempel.
Arbetsprocessen
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du kan med hjälp ta dig framåt i arbetsprocessen.
Du kan ta dig framåt i arbetsprocessen med viss bearbetning.
Du kan på egen hand ta dig framåt i arbetsprocessen.

Kommentarer

F
E
C
A