Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2019-04-22 14:01 i Furulundsskolan F-3 Halmstad
Grundskola 8 Historia
Ett arbetsområde om första världskriget. Den stora frågan är: • Vilka var de viktigaste orsakerna till första världskriget och vad blev konsekvenserna efter kriget, både kortsiktiga och långsiktiga?

Innehåll

Syfte:

Vi läser om första världskriget för att det är en viktig brytpunkt. Innan kriget fanns det hopp om framtiden men det byttes ut till pessimism, En pessimism som skulle vara i ca 75 år. Ofta räknar man 1900-talets historia från första världskrigets fram till Berlinmurens fall 1989. Alla stora omvälvande händelser under 1900-talet har sin grund i första världskriget.

För att förstå varför första världskriget ens började måste man ha förståelse för hur Europa såg ut innan kriget. Därför är det viktigt att veta hur stormakternas kolonisation av fattiga länder lade grunden. Till detta kom att olika länder ingick olika avtal med varandra som riskerade att dra med länder i krig som egentligen inte hade med konflikten att göra. Till detta kom också en snabb teknisk utveckling. Allt detta mynnade ut i skottet i Sarajevo. Ett politiskt mord som satte en snöboll  rullning som blev en lavin. Under en vecka gick vi från fred till krig. Ett krig som många trodde skulle gå snabbt och avslutas till jul blev en flera år lång mardröm.

 

Mål: 

 

 

 

 

Arbetsgång:

·        Anna presenterar arbetsområdet

·        Anna har genomgång av Nationalism

·        Övningsuppgift likheter och skillnader mellan Europas kartor

·        Anna har genomgång av imperialism

·        Övningsuppgift imperialismen –orsak och verkan

·        Anna har genomgång av första världskriget

·        Övningsuppgift första världskriget

·        Övningsuppgift orsaker-händelser-följder

·        Bedömningsuppgift Analysmodell –Första världskriget

·        Anna introducerar mellankrigstiden…to be continued…

 

 

Bedömning:

Skriv enskilt en resonerande text med rubriken ”Kriget som orsakade så mycket dödande och ett nytt världskrig” i exam.net och lämna in till Anna för bedömning.

 

 

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Begrepp

Begreppens betydelse-

Visa genom exempel, eller genom att sätta in ordet i mening att du har förstått vad ordet/begreppet betyder

 

Nationalism

 

 

 

Kolonialism

 

 

 

Imperialism

 

 

 

Stormakt

 

 

 

Terrororganisation

 

 

 

Skyttegravskrig

 

 

 

Fronten

 

 

 

Ockupation

 

 

 

Centralmakterna

 

 

 

Trippelententen

 

 

 

Versaillesfreden

 

 

 

Nationernas Förbund

 

 

 

Eget ord:

 

 


 

 

Nationalism och imperialism

 

 

Likheter mellan kartorna över Europa 1815 och dagens karta

Skillnader mellan kartorna över Europa 1815 och dagens karta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift:

Arbeta i basgruppen med stödmallen ovan och svara därefter på nedanstående frågor:

·         I vilken del av Europa hittas de största skillnaderna?

·          I vilken del av Europa hittas de största likheterna?

·         Vilka förklaringar kan finnas till detta?

 

 

 

 

Imperialismen – orsak och verkan

Här ser du en lista på alternativ, gå igenom listan och avgör vad som är tänkbara orsaker till imperialismen och vad som är verkan (en effekt av). Diskutera tillsammans med en kamrat och skriv O (orsak) eller V (verkan) bakom varje mening.

 

  1.      Teet slår igenom i Europa

 

 • 2.       Viljan att civilisera vildarna
 • 3.      Industrierna i Europa fick råvaror de behövde
 • 4.      Medicin mot Malaria – kinin
 • 5.      Boxarupproret
 • 6.      Lyxvaror som porslin och siden blir populära i Europa
 • 7.      Ångfartyg förbättrar transportmöjligheter för soldaterna
 • 8.      Japan blev ett industrialiserat land
 • 9.      Textilindustrin behövde bomull
 • 10.  Indien fick järnvägar och konstbevattning
 • 11.  Kinas siste kejsare blir avsatt
 • 12.  Nya vapen som kulsprutan
 • 13.  Frihetskamp startar i Afrika
 • 14.  Transsibiriska järnvägen byggs
 • 15.  Jakten på rikedom
 • 16.  Tävling mellan olika länder att vilja utforska världen
 • 17.  USA ville att Japan skulle öppna sina gränser
 • 18.  Bomullsunderkläder till vanliga människor
 • 19.  Européerna tyckte de var värda mer än andra folk
 • 20.  Stark och välorganiserad armé

 

 

 

 

 

 

Första världskriget

Ett sätt för ett land att känna sig tryggare i en otrygg värld är att bilda allianser med andra länder. Detta är dock ingen garanti för att inte bli anfallet. Här ska du jämföra de 2 olika stridande ”lagen” (allianserna) före och under första världskriget.

 

Trippelententen

Centralmakterna

Vilka länder ingick?

 

 

 

 

 

 

Vilka motiv kan ha funnits för att gå med i kriget?

 

 

 

 

 

 

 

Vad vanns i kriget?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förlorades i kriget?

 

 

 

 

 

 

 

 

Väg samman plus och minus- vad väger över?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analysuppgift

Viktigt, därför att…

Använd din iPad och gör en kort beskrivning varför detta var en betydelsefull orsak, händelse eller följd till första världskriget.

 

Orsaker

Maktkamp och kolonialism i Europa

Europeisk nationalism

Militärupprustning

Europeiska allianser

Skotten i Sarajevo

 

Händelser

Första veckan i augusti 1914

Kriget på västfronten

Kriget på östfronten

USA går med i kriget

 

Följder

Fredsförhandlingar i Versailles

Nationernas Förbund

Ny maktbalans i Europa

Europas karta ritas om

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • ”Kriget som orsakade så mycket dödande och ett nytt världskrig”

Matriser

Hi
Första världskriget och mellankrigstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visar att du förstår och kan använda några begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flertalet begrepp.
Analysförmågan
Att kunna förklara varför, att kunna se orsaker och konsekvenser, att se likheter och skillnader –att se samband.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om orsaker och konsekvenser av första världskriget.
Du visar att du har goda kunskaper om orsaker och konsekvenser av första världskriget.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om orsaker och konsekvenser av första världskriget.
Kommunikationsförmågan
Att kunna resonera kring och argumentera för vad man tycker.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som är utvecklade i något led.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som är utvecklade i några eld.
Du visar att du kan föra välutvecklade och mycket väl underbyggda resonemang som är utvecklade i flera tankeled.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: