Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage och informationssökning

Skapad 2019-04-22 17:34 i Häggvallskolan Tjörn
Att söka information och använda olika källor för att slutligen skriva ett reportage.
Grundskola 6 Svenska
Vi bygger vidare på området språkbruk, minoritetsspråk och dialekter och bekantar oss med texttypen reportage.

Innehåll

Vad, hur och varför?

Vi ska lära oss mer om texttypen reportage och ämnet kommer vara det vi arbetat med nyss; språkbruk, minoritetsspråk och dialekter. Om någon vill finns även området ortsnamn att välja på.

Vi kommer även få besök av en av våra bibliotekarier som kommer att ha ett par lektioner om hur man söker information på internet, hur man får bästa sökresultat och hur man arbetar med källkritik samt vad som gäller kring upphovsrätt. 

Detta arbetsområde övar förmågan att skriva personligt men ändå hålla sig till sanningen, att leka med ord så texten blir livfull men även att söka efter information och använda olika källor för att hitta fakta. Du fördjupar och befäster dina kunskaper om språkbruk, minoritetsspråk och dialekter. 

Uppgifter

 • Reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: