Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår hembygd

Skapad 2019-04-22 20:06 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi undersöker Hässelbys historia och jämför livet förr och nu i Hässelby.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Hemortens historia åk 3

 • SO   3   Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Jag kan berätta om hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jag kan med stöd berätta något om hur människor levde på min hemort för 100 år sedan.
Jag kan berätta och ge något exempel på hur människor levde på min hemort för 100 år sedan.
Jag kan berätta och ge flera exempel på hur människor levde på min hemort för 100 år sedan.
Jag kan göra jämförelser av livet förr och nu utifrån människors berättelser och skildringar.
Jag kan se likheter.
Jag kan se likheter och skillnader.
Jag kan se likheter och skillnader och göra enkla jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: