Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- natur, djur, biotoper och näringskedjor

Skapad 2019-04-22 20:47 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vilka djur och växter finns nära oss och hur lever de? Vad kan naturen göra för oss och vad kan vi göra för den? Undervisningen kommer att behandla ekosystem i närmiljön. Att arbeta i närmiljön gör att man kan följa upp undersökningar över en längre tid och vidareutveckla metoder och frågeställningar. Genom att studera ekosystem i närmiljön och organismerna som lever där, får eleverna kunskaper om olika näringskedjor eller näringsvävar.

Innehåll

nnehåll

Det här ska du lära:

 • Vilken typ av natur finns det i vår närmiljö
 • Vad finns det för djur och växter
 • Vad händer med djuren och växterna året runt
 • Livscykler
 • Kretslopp
 • Näringskedjor
 • Vad är en fältstudie och hur gör man en sådan?
 

Så här ska du arbeta:

 • Läsa i läroboken.
 • Titta på filmer om Sveriges djur och natur
 • Undersöka i naturen - fältstudie
 • Rita/beskriva/skriva en livscykel
 • Rita/beskriva/skriva ett kretslopp
 • Rita/beskriva/skriva en näringskedja
 • Dokumentera skriftligt och med bilder/Ipad
 • Arbeta både enskilt och i grupp

Så här ska du få visa:

 • Du ska vara delaktig i samtal
 • Kunna tala om namnet på några djur och växter i vår närmiljö
 • Förklara en näringskedja en livscykel och kretslopp muntligt/med bilder
 • Delta i gruppaktivitet vid fältstudie
 • Använda dig av dina/era bilder och muntligt presentera det ni undersökt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: