Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelskspråkiga länder

Skapad 2019-04-23 08:44 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om länder som har engelska som sitt huvudsakliga språk, där du får kunskaper om änderna samt förståelse för den historiska anledningen bakom språket.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Ett arbetsområde om länder som har engelska som sitt huvudsakliga språk, där du får kunskaper om länderna samt förståelse för den historiska anledningen bakom språket.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Fokusförmågor/syfte:

 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. 

 

Centralt innehåll

 

  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift

 

Kunskapskrav (för år 6)

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Bedömning

 

Vi bedömer elevernas kunskaper om länderna när de presenterar sina länder för varandra.

 

 

Undervisning

 

 Genomförande:

 

Eleven kommer få kunskaper om länder som har engelska som sitt huvudsakliga språk, samt få förståelse för den historiska anledningen bakom språket. Detta kommer vi göra med hjälp av

 

·        Att se filmer om länder med engelska som huvudsakligt språk

     Lyssna på en person född och uppväxt i engelsktalande land

·        Gruppdiskussioner

·       Faktasök via internet

·       Presentation av egenvalt land i tvärgrupper

 

      Elevinflytande och delaktighet:

 

Eleven kommer få möjligheten att välja vilket land hen vill jobba med och hur han/hon vill genomföra sin presentation.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
    En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: