Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2019-04-23 08:57 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska
Vi kommer att bekanta oss med våra grannländers språk.

Innehåll

 

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få bekanta dig med olika nordiska språk. Det ska du få göra dels för att öka din förståelse för hur svenskan har förändrats, dels för att öka dina möjligheter att lättare kunna förstå personer från våra grannländer. 

.

Det här ska vi lära:

Du kommer att få lära dig om hur de nordiska språken är släkt och hur de vuxit fram.

Du kommer att träna på att känna igen några av de nordiska språken.

Du kommer att lära dig några ord på de nordiska språken.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få lyssna på de nordiska språken i olika program och klipp. 

Vi kommer att få läsa om språken och skriva vad du lär dig.

Du kommer att träna på att använda lexikon på nätet och ta reda på ord på de nordiska språken.

 

Så här ska du få visa:

Genom att göra uppgifter, utvärdering och quiz i Clio.

 

Lykke till!

Hilsener fra

Anna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: