Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Eldorado 4B - kap.6

Skapad 2019-04-23 09:04 i Segerstaskolan Knivsta
Grundskola 4 Matematik
I Kapitel 6 kommer du att lära dig mer om längdmätning med omkrets, skala och tabeller.

Innehåll

I Kapitel 6 kommer du att lära dig mer om längdmätning med omkrets, skala och tabeller.

 

Mål för området Längdmätning med omkrets:

 • Eleverna ska kunna jämföra, uppskatta och mäta längder och då kunna använda sig av de vanliga enheterna mil, km, m, dm, cm och mm.
 • De ska klara enkel enhetsomvandling.
 • De ska ha egna referenser för de olika enheterna.
 • Eleverna får arbeta med informella metoder för att utveckla förståelse av begreppet omkrets och förstå att omkrets är en längd.

 

Mål för området Skala:

 • Förståelse av begreppet skala och skaluttryck.
 • Tolka och avbilda i enkla skalor som t.ex. skala 1:4 och 3:1.
 • Välja lämplig skala vid avbildning.
 • Tolka enkla kartor i vardagen t.ex. vid skolgårdsorientering på idrotten.

 

Mål för området Tabeller:

 • Kunna tolka olika tabeller i vardagen som t.ex. schema, busstidtabeller, portionstabeller och olika pristabeller.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.

Arbeta enskilt och i par med uppgifter i matteboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte Eldorado 4B - kap.6

Kapitel 6

Insats krävs
Det går ganska bra
Det här kan jag
Göra enhetsbyten med m, dm, cm och mm.
Uppskatta längder.
Mäta och räkna ut omkretsen hos en figur.
Rita egna figurer med en bestämd omkrets.
Enhetsomvandling med större enheter. mil, km, m.
Rita och avläsa figurer i en bestämd skala.
Läsa av tabeller
Problemläsning med längdenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: