Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Judendom, Kristendom och Islam VT19

Skapad 2019-04-23 09:44 i Holstagårdsskolan Helsingborg
De abrahamitiska religionerna.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad trodde man på förr? Finns det fler än en Gud? Vad är Sabbat? Varför fastar man? Hur kommer det sig att Abraham är stamfader till olika religioner?

Innehåll

De Abrahamitiska religionerna

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att analysera Kristendomen och andra religioner, analysera hur religioner påverkar och påverkas, reflektera, resonera, argumentera och söka information.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar

 • Ha kunskap om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till de olika religionerna.
 • Se likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

¤ Analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället

 • Få en insikt i centrala tankegångar i kristendomen och de övriga religionerna och se samband mellan religiösa uttryck och tankar.
 • Känna till fornskandinavisk och samisk religion och känna till några berättelser från religionerna.
 • Se spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle.
 • Kunna redogöra för några kristna högtider och traditioner samt kunna göra jämförelser förr och nu. 

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Kunna söka information och reflektera kring tillförlitligheten i olika källmaterial.
 • Använda olika källor för information ex. böcker, film och internet.

Undervisningens innehåll

Vad?

Detta kommer du att arbeta med under arbetsområdet.

* Abraham och de tre religionerna han är stamfader till

* Religionernas likheter och skillnader

* Heliga platser, ritualer och levnadsregler.

* kristna högtider och traditioner

* Söka information om de olika religionerna och värdera källornas användbarhet.

Hur?

Gemensamma genomgångar

* Leta/läsa fakta

* Arbetsuppgifter i classroom

* Läsa berättelser från Bibeln, jämföra med nutiden, likheter/skillnader.

* Se olika filmer 

* Diskussioner kring religionernas likheter/skillnader, betydelse i samhället

 

 

Detta kommer bedömas - din förmåga att...

* kunna se och jämföra likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

* söka och sammanställa information från olika källor, och din förmåga att kunna värdera källornas användbarhet.

Bedömningen sker fortlöpande under terminens gång.

I slutet av ämnesområdet kommer vi ha ett prov där likheter och skillnader ska analyseras.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
De abrahamistiska religionerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Världsreligionerna
 • Re  E 6
Du är på väg att ha baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du är på väg att kunna diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
 • Re  E 6
Du är på väg att beskriva hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Kristendom och dess betydelse
 • Re  E 6
Du är på väg att kunna beskriva några kristna högtider och traditioner. Du är på väg att jämföra på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: