Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA 8D

Skapad 2019-04-23 10:19 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 8 Engelska
USA

Innehåll

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 • Lära oss mera om USA
 • Träna läsförståelse
 • Träna hörförståelse
 • Träna att skriva på engelska
 • Träna på att prata engelska

 

Centralt innehåll

Bedömning

 • Under lektionen har du möjlighet att visa hur du jobbar och vad du lär dig.
 • På läxförhör redovisar du att du nu kan de ord och begrepp vi jobbat med.
 • Du visar på den skriftliga redovisningen om USA, dels häftet och dels provet, vad du lärt dig

Tidsperiod

v 17 - 23

Så här kommer vi att arbeta:

 

 

 

 

V 17        Introduktion


               Film “Am. Revolutionen”


               Arbeta med häftet – Fakta s.1-3


 


               PowerPoint om USA


               Arbeta med häftet – The First People & Important dates s. 4-8


               Diskussion om immigration


 


 


V 18        Genomgång och arbete med texten ”Famous Americans”


               Läxa till tis v.19


               Muntliga redovisningar


 


               Power Point USA


               Film ”Top 10 USA landmarks”


               Arbeta med häftet – Am. Festivals s.9-11


 


 


V 19        Läxförhör


               Arbeta med häftet – Sports och The Am. thought of it first s. 12-14


 


               Hörövning


               Arbeta med häftet – School s.15-16


               Muntlig redovisning


 


 


V 20        Jobba klart/instuderingsfrågor/fördjupning


               Muntlig redovisning


                             


               Prov USA


 


 


V 21        Orientering


 


               FN - dagen


 


 


V 22        Genomgång prov


               Walk and talk


 


               Lovdag


 


 


V 23        Betygssamtal och utvärdering


 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Muntlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriftlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Strategier för förbättrad interaktion
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: